Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. júl 2024Meniny má Bohuslav
< sekcia Ekonomika

Novelou energetických zákonov sa zvýšia kompetencie ÚRSO

Na snímke tabuľa s nápisom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) SR. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Novela bude platiť od 1. augusta.

Bratislava 13. júna (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bude mať vyššie kompetencie a právomoci. Vyplýva to z novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. Súčasťou sú aj zmeny zákonov o tepelnej energetike, o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ale aj zákona o energetike.

Zmeny zákona o regulácii v sieťových odvetviach podľa rezortu hospodárstva najmä rozširujú právomoci a kontrolné kompetencie ÚRSO, čím dochádza k posilneniu jeho postavenia vrátane oblasti výkonu štátneho dozoru. Novela tiež upravuje oblasť cenovej regulácie a procesné pravidlá konaní o cenovej regulácii. Zmeny zákona o tepelnej energetike reagujú najmä na poznatky z aplikačnej praxe a zabezpečujú prechod štátneho dozoru na úrad.

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby sa zase doplnil o úpravu týkajúcu sa takzvaných ostrovných zariadení, ktoré fungujú mimo trhu s elektrinou, nie sú pripojené do distribučnej sústavy ani do prenosovej sústavy. V zákone o energetike sa posilnia práva a ochrana spotrebiteľov v tejto oblasti. Legislatíva sa tiež rozšíri o ustanovenia týkajúce sa ukladania povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme.

Jedným z opatrení je napríklad zavedenie povinnosti pre dodávateľov elektriny a plynu zverejňovať cenníky za dodávku elektriny a plynu, ktoré nepodliehajú cenovej regulácii, a pravidelne ich aktualizovať najmenej raz za tri mesiace. Po novom sa zavedie aj cenová regulácia prístupu do zásobníka a uskladňovanie plynu. Tá je podľa úradu potrebná predovšetkým z dôvodu nedostatočného zabezpečenia konkurenčného prostredia na trhu s plynom. Prevádzkovatelia zásobníka majú podľa ÚRSO možnosť zásadným spôsobom ovplyvniť iných účastníkov trhu s plynom, vyplývajúcu z ich monopolného pôsobenia na trhu s plynom.

Poslanci schválili aj pozmeňovací návrh z výborov, ktorým sa novelizuje zákon o ochrane majetku v plynárenstve. Zavádza sa ním exekučná imunita na plyn v prepravnej a distribučnej sieti SR, ako aj na pohľadávky vyplývajúce z osobitne významnej zmluvy o dodávkach plynu. Cieľom tejto úpravy je zabezpečiť verejný záujem na bezpečnosti dodávok plynu na Slovensku. Podľa predkladateľov reaguje na nestabilitu vyvolanú vojnovým konfliktom na Ukrajine, ako aj na riziko, ktoré vyplýva z prípadného exekučného postihu plynu v medzinárodnej preprave cez územie SR. Táto úprava bude účinná dňom vyhlásenia novely.

Novela bude platiť od 1. augusta.