< sekcia Ekonomika

Novelou zákona by sa mala upraviť oblasť schvaľovania vozidiel aj STK

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar

Zmeny sa majú dotknúť aj oblasti vnútroštátneho schvaľovania jednotlivých vozidiel s obmedzenou prevádzkou.

Bratislava 21. augusta (TASR) – Úpravy pri typovom schválení vozidiel, ale aj zmeny v prípade staníc technickej kontroly (STK) by mala priniesť novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Právnu normu z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR v stredu schválil vládny kabinet.

Návrh zákona podľa rezortu dopravy reaguje aj na požiadavky novej legislatívy Európskej únie (EÚ), ako aj na poznatky a skúsenosti nadobudnuté v procese aplikácie v súčasnosti platného zákona o prevádzke vozidiel.

Postupy pri typovom schválení by sa mali upraviť podľa osobitných predpisov, nariadení EÚ. Novela precizuje aj povinnosti hospodárskych subjektov pri uvádzaní vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, nebezpečných častí alebo vybavenia a spaľovacích motorov necestných strojov na trh. Nejde pritom o zavádzanie nových povinností.

Zmeny sa majú dotknúť aj oblasti vnútroštátneho schvaľovania jednotlivých vozidiel s obmedzenou prevádzkou. Prevádzkovateľ vozidla používaného výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia má mať povinnosť požiadať schvaľovací orgán o vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou.

Okruh vozidiel, ktorým bude možné schválenie udeliť, pritom určí vykonávací právny predpis. "Prevažne pôjde o kolesové traktory, pásové traktory, prípojné vozidlá za traktory, ťahané vymeniteľné zariadenia za traktory, pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesené," konštatuje MDV v dôvodovej správe. Jednotlivým vozidlom, ktorému bude možné udeliť vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou, by malo byť po domácky vyrobené vozidlo, ktoré nebolo komerčne vyrobené, alebo komerčne vyrábané vozidlo vyrobené pred 1. júlom 2009.

V prípade podozrenia z nebezpečenstva pre cestnú premávku má mať schvaľovací orgán možnosť odmietnuť uznanie dokladov o technickej a emisnej kontrole zo zahraničia. Ustanoviť by sa mali tiež ďalšie prípady, keď sa nemusí schváliť jednotlivo dovezené vozidlo.

Podľa novely zákona by malo byť zároveň postačujúce, ak je v STK prítomný iba jeden technik technickej kontroly s plným rozsahom vykonávaných technických kontrol. Ustanoviť by sa súčasne malo, že v priestoroch STK, pracoviska emisnej kontroly alebo kontroly originality sa nemôže nachádzať zariadenie, ktoré by mohlo ovplyvniť meranie alebo výsledok kontroly.

Návrhom zákona by sa tiež mal spresniť všeobecný pojem "použitie vozidla na podnikanie". "Použitie vozidla na podnikanie touto úpravou tak nie je viazané nevyhnutne až na 'skutočné' použitie vozidla, ale aj na zaradenie vozidla do majetku, alebo uplatnenie si výdavkov naň ešte pred 'skutočným použitím'," ozrejmilo MDV. Odstrániť by sa tak mala disproporcia pri posúdení predmetu dane z hľadiska určenia vzniku daňovej povinnosti a dnes už zavedeným posúdením možného zániku daňovej povinnosti.

Výnimka, podľa ktorej iba daňovník – zamestnávateľ nemal povinnosť vyznačovať vznik a zánik daňovej povinnosti v daňovom priznaní, by sa mala zrušiť. Doplniť sa však má možnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel skôr aj pre daňovníka, ktorý prerušil podnikanie. Zaviesť by sa malo aj inak určené zdaňovacie obdobie, ktorého koniec sa vzťahuje k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k prerušeniu podnikania.