Quantcast
< sekcia Ekonomika

NR SR: Kompetencie objednávateľa verejnej dopravy by sa mali upraviť

Na archívnej snímke cestujúca s respirátorom. Foto: TASR - Milan Kapusta

Posunutie novely zákona do druhého čítania vítajú aj samosprávne kraje.

Bratislava 30. marca (TASR) – Kompetencie objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme by sa mali doplniť. Upraviť by sa mali napríklad právomoci objednávateľa nariadiť dopravcovi prevádzkovanie dopravy počas mimoriadnych situácií. Vyplýva to z návrhu zákona o cestnej doprave z dielne skupiny koaličných poslancov. Právnu normu v utorok plénum parlamentu posunulo do druhého čítania.

Objednávateľ by podľa návrhu mohol poveriť spoločnosť, ktorú založil na účely prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému, ku kontrolným činnostiam za predpokladu, že disponuje platným certifikátom o dodržiavaní nezávislosti pri výkone kontrolných činností.

Dopravný správny orgán by tiež po novom mohol odňať dopravnú licenciu jej držiteľovi, ak bola na autobusovú linku vyhlásená obchodná verejná súťaž alebo verejné obstarávanie a dopravca, ktorý má udelenú dopravnú licenciu, nebol v tejto súťaži alebo v tomto obstarávaní úspešný. Odňať dopravnú licenciu držiteľovi by mohol aj v prípade núdzového opatrenia na zamedzenie prerušenia poskytovania dopravných služieb, keď nie je zmluvnou stranou zmluvy alebo adresátom rozhodnutia.

Upraviť by sa malo aj zabezpečenie prevádzkovania dopravy počas mimoriadnej situácie. Objednávateľ by mal mať právomoc uzatvoriť so zmluvným dopravcom novú zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme priamym zadaním, rozšíriť už existujúcu zmluvu, alebo rozhodnutím nariadiť dopravcovi zabezpečiť prevádzkovanie dopravy. Upravujú sa aj výšky pokút, ktoré môže udeliť objednávateľ dopravcovi.

Posunutie novely zákona do druhého čítania vítajú aj samosprávne kraje. "Sme o krok bližšie k schváleniu legislatívnej úpravy, ktorá posilňuje postavenie krajov ako objednávateľov prímestskej autobusovej dopravy," skonštatoval predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Tvrdí, že ide o návrh, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov regiónov. "Je v záujme nás všetkých, aby sa neopakovala situácia z Banskobystrického kraja, keď dopravca zo dňa na deň prestal jazdiť a ľudia ostali čakať na zastávkach," dodal.