< sekcia Ekonomika

Tretia vlna debyrokratizácie sa dostala do druhého čítania

Na snímke poslanci počas 32. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 17. júna 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zmena sa má dotknúť povinnosti predkladať kópie rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu, potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, o pobyte či o pridelení IČO.

Bratislava 17. júna (TASR) – Slováci by mali byť odbremenení od predkladania 20 výpisov a potvrdení v listinnej podobe úradom. Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunulo novelu zákona proti byrokracii z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR do druhého čítania. Ide o tretiu vlnu debyrokratizácie.

Zmena sa má dotknúť povinnosti predkladať kópie rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu, potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, o pobyte či o pridelení IČO. Úrady by si od občanov už nemali pýtať ani výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze a konkurz na neho nie je ani vyhlásený, a ani výpisy z registra poskytovateľov sociálnych služieb či z registra sociálnych podnikov.

Slováci by už nemuseli predkladať na úradoch v listinnej podobe ani potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov, výpisy z registra či zoznamu advokátov a z centrálneho registra exekúcií. Úrady by podľa návrhu zákona nemali pýtať ani potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie či údaje vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu obsiahnuté vo vybraných informačných systémoch a registroch rezortu zdravotníctva. Občania by nemuseli na úrady nosiť ani potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom, údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 % z dane a potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.

Všetky tieto výpisy by mali byť po novom elektronizované. Vláda navrhla, aby novela nadobudla účinnosť od Nového roka 2022, avšak pri zrušení povinnosti predkladať potvrdenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, o pomoci v hmotnej núdzi, o ťažkom zdravotnom postihnutí a potvrdenia z Národného zdravotníckeho informačného systému až od 1. apríla 2022. Pri rozhodnutiach súdov, potvrdení z registra úmrtí fyzických osôb, o starobnom dôchodkovom sporení a potvrdení z informačného systému sociálnych služieb navrhuje vláda účinnosť od 1. decembra 2022 a pri potvrdeniach z registra sociálnych podnikov a o porušení zákazu nelegálneho zamestnávania od 1. januára 2024.