Quantcast
< sekcia Ekonomika

Balík na zlepšenie podnikateľského prostredia sa dostal do 2. čítania

Ilustračná snímka zo schôdze Národnej rady SR. Foto: TASR - Martin Baumann

Obchodníkom, ktorí nepredávajú vážený tovar, odpúšťa povinnosť mať na predajni kalibrovanú váhu pre prípadný záujem zákazníka prekontrolovať si deklarovanú hmotnosť tovaru.

Bratislava 8. júla (TASR) – Balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia sa dostal do druhého čítania. Hlasovalo zaň 78 poslancov. Plénum o ňom rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Okrem odbúrania administratívnej záťaže má tiež pomôcť naštartovať slovenskú ekonomiku po pandémii ochorenia COVID-19.

„Cieľom návrhu zákona je všestranná podpora podnikateľského sektora pomocou opatrení pomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou choroby COVID-19. Návrh zákona obsahuje opatrenia administratívnej povahy, ako aj odstránenie byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov," uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v predkladacej správe k návrhu zákona.

Právna norma upravuje napríklad výšku správnych poplatkov, ruší viacero oznamovacích povinností podnikateľov, zavádza možnosť splnenia si povinností voči Sociálnej poisťovni v ďalšej sedemdňovej lehote či zvyšuje o pätinu limit na preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebu pohonných látok oproti údajom z technického preukazu.

Obchodníkom, ktorí nepredávajú vážený tovar, odpúšťa povinnosť mať na predajni kalibrovanú váhu pre prípadný záujem zákazníka prekontrolovať si deklarovanú hmotnosť tovaru, zákon tiež ruší povinnosť pre zariadenia spoločného stravovania mať vypracovaný reklamačný poriadok. Podnikatelia podľa schváleného materiálu nemusia na predajnom mieste sprístupňovať vyobrazenie pokladničného dokladu, vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient.

Schválený zákon ráta aj so zrušením povinnosti mať na čelnom skle automobilu nalepenú kontrolnú nálepku z technickej a emisnej kontroly. Podnikateľom sa tiež zvýši termín na vyjadrenie sa k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní od doručenia protokolu.

Návrh zákona, ktorým sa má zlepšiť voľný pohyb tovaru, je v 2. čítaníVoľný pohyb tovaru, ktorý už bol v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte Európskej únie, by sa mal zlepšiť. Počíta s tým vládna novela zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise, ktorú v stredu Národná rada SR posunula do druhého čítania. Znenie zákona by sa tak malo zosúladiť s európskym nariadením.

Hospodársky subjekt by mal mať podľa návrhu možnosť vydať dobrovoľné vyhlásenie o vzájomnom uznávaní na účely jednoduchšieho uplatnenia pravidla vzájomného uznávania. A to v členskom štáte EÚ alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v ktorom subjekt plánuje sprístupniť výrobok, ktorý nie je regulovaný harmonizovanými právnymi predpismi EÚ, ale ktorý už bol uvedený na trh v niektorom z týchto štátov.

Návrh zákona by mal ustanoviť formu a jazyk sprístupnenia vyhlásenia o vzájomnom uznávaní tak, ako túto možnosť implementácie predpokladá európske nariadenie. Mal by pritom len spresniť požiadavky kladené samotným nariadením.

Orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy alebo ten, ktorý je zodpovedný za vznik prekážok voľného pohybu tovaru na území SR, by mal zároveň informovať o prekážkach voľného pohybu tovaru, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť v jeho územnej pôsobnosti, katastrálnom území alebo na území SR, a to spolu s uvedením presného miesta a času trvania prekážok voľného pohybu tovaru.

„Uvedené vyplynulo aj z aplikačného problému, keď Únia autodopravcov Slovenska neoznámila plánovaný štrajk, ktorý následne spôsobil veľký kolaps v cestnej preprave a tým spôsobil prekážky voľného pohybu tovaru," konštatuje sa v dôvodovej správe.