Quantcast
< sekcia Ekonomika

Kompenzáciu pre letiskové spoločnosti prerokuje plénum zrýchlene

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti bude možné poskytnúť na základe schémy pomoci schválenej Európskou komisiou.

Bratislava 3. novembra (TASR) – Letiskovým spoločnostiam má byť poskytnutá čiastočná kompenzácia v súvislosti s koronakrízou. Zaviesť by sa preto mal nový účel poskytnutia príspevku v civilnom letectve s obmedzenou lehotou na jeho poskytnutie. Vyplýva to z novely zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR. Národná rada SR v utorok schválila, že návrh prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) plénum informoval o tom, že ak by sa o novele zákona rokovalo v klasickom legislatívnom konaní, nestihlo by sa pomôcť letiskovým spoločnostiam ešte v tomto roku.

„Prerokovaním návrhu zákona v riadnom legislatívnom procese by sa uvedený nežiaduci stav mohol ešte viac zhoršiť a ohroziť existenciu letiskových spoločností," konštatuje sa v návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie.

„Naliehavosť prijatia návrhu zákona upravujúceho poskytovanie príspevku v civilnom letectve na nový účel vyplýva z dôvodu zabezpečenia čiastočnej kompenzácie oprávnených nákladov, ktoré súvisia so zabezpečením nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s prenosným ochorením COVID-19," konštatuje sa v doložke vplyvov k návrhu zákona.

Cieľom návrhu zákona je teda právna úprava poskytovania verejných prostriedkov v oblasti civilného letectva na nový účel s ohľadom na krízovú situáciu vyhlásenú v spojitosti s ochorením COVID-19.

Návrh zákona dopĺňa možnosť poskytnúť príspevok v civilnom letectve z rozpočtovej kapitoly ministerstva na úhradu oprávnených nákladov alebo refundáciu výdavkov, ktoré súvisia so zabezpečením nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia SR počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 za obdobie od 12. marca 2020 do 31. decembra 2021. Maximálna intenzita pomoci by mala predstavovať 85 % oprávnených nákladov. Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti bude možné poskytnúť na základe schémy pomoci schválenej Európskou komisiou.