Quantcast
< sekcia Ekonomika

Návrh zákona o cestovnom ruchu sa prerokuje v zrýchlenom režime

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Novelou by sa mal vytvoriť legislatívny rámec, ktorý umožní ministerstvu tvoriť schémy štátnej pomoci a schémy pomoci de minimis pre podniky v odvetví cestovného ruchu.

Bratislava 3. novembra (TASR) – Cestovný ruch na Slovensku by sa mal podporiť schémou štátnej pomoci. Organizáciám cestovného ruchu sa zároveň má umožniť žiadať o dotáciu poskytovanú Ministerstvom dopravy a výstavby SR podľa údajov predkrízového roka 2019. Dosiahnuť to chce rezort dopravy novelou zákona o podpore cestovného ruchu. Plénum v utorok schválilo, že právnu normu prerokuje v tzv. zrýchlenom režime.

„Pripravili sme ako vláda SR schému štátnej pomoci pre cestovný ruch, ale chceme pomáhať ešte v tomto roku a štandardným legislatívnym procesom by sa nám to nepodarilo," odôvodnil skrátené legislatívne konanie v utorok plénu minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Novelou by sa mal vytvoriť legislatívny rámec, ktorý umožní ministerstvu tvoriť schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis" pre podniky v odvetví cestovného ruchu. Vytvorenie týchto schém je podľa Ministerstva dopravy a výstavby nevyhnutné na zníženie negatívnych dosahov pandémie na odvetvie cestovného ruchu a pre podniky v ňom fungujúce.

Novelizáciou zákona zároveň dochádza k predĺženiu prechodného obdobia, po skončení ktorého vznikne Organizáciam cestovného ruchu povinnosť preukazovať každoročne splnenie podmienok podľa zákona s cieľom napomôcť organizáciám čeliť nepriaznivým dôsledkom pandémie.

Pri výpočte výšky poskytnutej dotácie organizáciám cestovného ruchu zo strany rezortu dopravy v rokoch 2022 a 2023 sa umožní vychádzať zo súhrnných údajov o vybraných členských príspevkoch a súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie v roku 2019 pri tých OCR, u ktorých hodnota výberu dane za ubytovanie alebo hodnota vybraných členských príspevkov v rokoch 2020 a 2021 nedosiahli hodnoty dosiahnuté v roku 2019.

„Odvetviu cestovného ruchu hrozí po dvoch opätovných uzatvoreniach prevádzok opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR bezprostredný kolaps, ktorý bude mať za následok výrazné hospodárske straty pre SR. Prejaví sa najmä krachom podnikov v cestovnom ruchu, spojeným s výrazným prepúšťaním, zvýšenými výdavkami a zníženými príjmami na strane štátu," konštatuje MDV.