< sekcia Ekonomika

Novou členkou Dozornej rady Sociálnej poisťovne bude Miriam Filová

Sociálna poisťovňa Foto: TASR/Martin Baumann

Filová v tejto funkcii nahradí Ota Nevického, ktorý sa vzdal funkcie 31. januára tohto roka. Filovej funkčné obdobie začína plynúť dňom zvolenia.

Bratislava 9. júla (TASR) - Novou členkou Dozornej rady Sociálnej poisťovne (SP) bude Miriam Filová. Parlament ju zvolil ako zástupkyňu reprezentatívnych združení zamestnávateľov.

Filová v tejto funkcii nahradí Ota Nevického, ktorý sa vzdal funkcie 31. januára tohto roka. Filovej funkčné obdobie začína plynúť dňom zvolenia.

Členov dozornej rady, s výnimkou predsedu, volí a odvoláva Národná rada SR. Za jej člena môže byť navrhnutá a zvolená fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Bezúhonná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.