< sekcia Ekonomika

Oblasť dodávania LPG by sa mala upraviť, novela zákona je v 2. čítaní

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Malo by ísť o legislatívno-technické úpravy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Parlament o novele zákona rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Bratislava 17. júna (TASR) – Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja by sa mal upraviť. Plénum parlamentu vo štvrtok posunulo návrh koaličných poslancov do druhého čítania. Malo by ísť o legislatívno-technické úpravy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Parlament o novele zákona rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Cieľom návrhu je legislatívne upraviť ustanovenie v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja o užívateľskom podniku v znení účinnom od 1. júla 2021. Užívateľský podnik, ktorý dodáva LPG konečným spotrebiteľom na konečné použitie ako palivo na výrobu tepla, by mohol dodávať tento minerálny olej širšiemu okruhu konečných spotrebiteľov, ktorí nebudú povinní mať povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a odberný poukaz. Tým by sa mal eliminovať počet povinných osôb.

Počet osôb, konečných spotrebiteľov LPG určeného na použitie ako palivo, ktorým bude môcť užívateľský podnik podľa zákona v znení účinnom od 1. júla 2021 dodávať daňovo zvýhodnený LPG, by sa mal rozšíriť. "Zároveň sa ustanovuje, že pri dodaní LPG užívateľským podnikom konečnému spotrebiteľovi na použitie ako palivo sa nebude uplatňovať ustanovenie o postupe pri preprave na daňovom území," dodali predkladatelia v dôvodovej správe.

Rozšíriť by sa mal aj zoznam osôb, konečných spotrebiteľov LPG, ktoré nebudú mať povinnosť byť užívateľským podnikom. Povinnosti užívateľského podniku by mal za týchto konečných spotrebiteľov vykonávať ich dodávateľ. "Tiež sa stanovuje, že za konečného spotrebiteľa tohto minerálneho oleja sa považuje aj osoba, ktorá prevádzkuje a odoberá tento minerálny olej do skladovacej nádrže, z ktorej dochádza priamo k spotrebe LPG ako paliva na výrobu tepla," konštatuje sa v dôvodovej správe.

Zároveň sa má stanoviť, že povolenie na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja vydané colným úradom do 30. júna tohto roka je platné na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja v znení účinnom od 1. júla 2021.

Predkladatelia poukázali na to, že zákonom z 27. novembra 2020 bola okrem iného prijatá legislatívna úprava, ktorou sa s účinnosťou od 1. júla 2021 zavádza nový (elektronický) systém vydávania povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, odberných poukazov na odber daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a evidencie spotreby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom. Zároveň sa za daňovo zvýhodnený minerálny olej ustanovil LPG so sadzbou dane 0 eur/1 000 kg.