Quantcast
< sekcia Ekonomika

Poslanci chcú zdaniť príspevok na rekreáciu

Ilustračné foto. Foto: TASR – Jakub Kotian

Vládny návrh zákona o dani z príjmov, ktorý je momentálne v parlamente v druhom čítaní, prerokovali výbory NR SR.

Bratislava 3. novembra (TASR) – Príspevok na rekreáciu, ktorý poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi na základe Zákonníka práce, by už nemal byť oslobodený od zdanenia. Navrhujú to výbory Národnej rady SR v spoločnej správe k návrhu zákona o dani z príjmov. Hotelieri sa tomu bránia, tvrdia, že to poškodí cestovný ruch a klesne počet domácich turistov.

Okrem príspevku na rekreáciu navrhujú parlamentné výbory podobne postupovať napríklad aj pri príspevku na športovú činnosť dieťaťa poskytnutého zamestnancovi od zamestnávateľa.

„Uvedené sa navrhuje ako jedno z prvých opatrení v programovom vyhlásení vlády, a to zrušenie výnimiek zo zdanenia príjmov," odôvodňuje spoločná správa. Oslobodenie príspevku na rekreáciu by sa tak podľa návrhu malo posledný raz uplatniť na rekreáciu, ktorá bola ukončená do 31. decembra tohto roka. Rovnako tak v prípade príspevku na športovú činnosť.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) v stanovisku uviedla, že tento návrh považuje za opatrenie, ktoré domácemu cestovnému ruchu výrazne uškodí. Vyzýva preto poslancov NR SR, aby takýto návrh nepodporili. Návrh je podľa hotelierov zásadnou systémovou zmenou, ktorá bude znamenať výrazný pokles počtu domácich turistov, nielen v budúcom, ale aj nasledujúcich rokoch. Schválenie tohto návrhu podľa AHRS ešte viac zaťaží zamestnávateľov a výrazne stratia aj zamestnanci.

„Zásadná úprava sa udiala na zasadnutí Výboru NR SR pre financie a rozpočet bez akejkoľvek odbornej diskusie a možnosti vyjadriť sa k legislatívnemu návrhu," podotkla asociácia.

Upozorňuje, že týmto spôsobom sa obchádza aj povinnosť vyhodnotiť vplyvy legislatívneho návrhu na dotknuté subjekty, ktoré podľa nej budú preukázateľne negatívne. Táto úprava podľa AHRS berie tisícom podnikov a ich zamestnancom aj poslednú istotu, ktorú majú v domácich turistoch.

Asociácia zároveň poukázala na koronakrízu, ktorou bol cestovný ruch na Slovensku postihnutý. „V čase, keď vlády susedných, ale aj ostatných európskych krajín pomáhajú znížiť negatívne dosahy koronakrízy a prijímajú viacero opatrení a daňových zvýhodnení, ktoré majú za cieľ podporiť domáci cestovný ruch a podnikateľov v cestovnom ruchu, návrhy predkladané do NR SR budú mať opačný efekt. Ešte viac prehĺbia krízu a dosahy na cestovný ruch," varovala AHRS.

Hoteliéri súčasne dodali, že v kontexte pripravovanej schémy podpory pre cestovný ruch je tento návrh v priamom rozpore so zámerom vlády poskytnúť pomoc odvetviu cestovného ruchu.

Vládny návrh zákona o dani z príjmov, ktorý je momentálne v parlamente v druhom čítaní, prerokovali výbory NR SR. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o dani z príjmov odporúča plénu parlamentu návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, medzi ktorými je aj návrh na vypustenie oslobodenia príspevku na rekreáciu od zdanenia.