< sekcia Ekonomika

Koalícia chce upraviť kompetencie objednávateľa verejnej dopravy

Ilustračné foto. Foto: Facebook

Upraviť by sa malo aj zabezpečenie prevádzkovania dopravy počas mimoriadnej situácie.

Bratislava 7. marca (TASR) – Kompetencie objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme by sa mali doplniť. Upraviť by sa mali napríklad právomoci objednávateľa nariadiť dopravcovi prevádzkovanie dopravy počas mimoriadnych situácií. Vyplýva to z návrhu zákona o cestnej doprave, ktorý predložili na nadchádzajúce rokovanie Národnej rady (NR) SR poslanci Sme rodina, Za ľudí, SaS a OĽANO.

Objednávateľ by mohol poveriť spoločnosť, ktorú založil na účely prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému, ku kontrolným činnostiam za predpokladu, že disponuje platným certifikátom o dodržiavaní nezávislosti pri výkone kontrolných činností.

Dopravný správny orgán by tiež po novom mohol odňať dopravnú licenciu jej držiteľovi, ak bola na autobusovú linku vyhlásená obchodná verejná súťaž alebo verejné obstarávanie a dopravca, ktorý má udelenú dopravnú licenciu, nebol v tejto súťaži alebo v tomto obstarávaní úspešný. Odňať dopravnú licenciu držiteľovi by mohol aj v prípade núdzového opatrenia na zamedzenie prerušenia poskytovania dopravných služieb, keď nie je zmluvnou stranou zmluvy alebo adresátom rozhodnutia.

Upraviť by sa malo aj zabezpečenie prevádzkovania dopravy počas mimoriadnej situácie. Objednávateľ by mal mať právomoc uzatvoriť so zmluvným dopravcom novú zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme priamym zadaním, rozšíriť už existujúcu zmluvu, alebo rozhodnutím nariadiť dopravcovi zabezpečiť prevádzkovanie dopravy. Upravujú sa aj výšky pokút, ktoré môže udeliť objednávateľ dopravcovi.