Quantcast
< sekcia Ekonomika

NR SR: Rezort práce zriadi útvar inšpekcie v sociálnych veciach

Na archívnej snímke rokovacia sála Národnej rady SR. Foto: TASR - Pavol Zachar

Návrhom zákona o inšpekcii v sociálnych veciach rezort práce vytvára novú právnu úpravu správneho dozoru v oblasti sociálnych vecí.

Bratislava 4. októbra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zriadi útvar inšpekcie v sociálnych veciach. Počíta s tým návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Novovytvorený špecializovaný útvar inšpekcie v sociálnych veciach by mal podľa MPSVR pracovať na základe nestrannosti, objektivity, samostatnosti, transparentnosti a nezávislosti s cieľom zefektívnenia výkonu dozoru a skvalitnenia poskytovanej pomoci.

Cieľom návrhu zákona o inšpekcii v sociálnych veciach je podľa rezortu práce zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a zároveň zabezpečiť vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie povinností v tejto oblasti.

Návrhom zákona o inšpekcii v sociálnych veciach rezort práce vytvára novú právnu úpravu správneho dozoru v oblasti sociálnych vecí. Vytvoriť má funkčný systém kontroly nad plnením zákonom určených povinností aj voči tým subjektom, ktoré inak nie sú podriadené rezortu práce. Ide o inštitúcie, ktoré poskytujú sociálne služby, vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, či pôsobia na úseku kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Osobitosťou inšpekcie v sociálnych veciach je podľa MPSVR aj rôznorodá povaha dozorovaných subjektov – verejní a neverejní poskytovatelia sociálnej služby či neštátne centrá pre deti a rodiny. Nová právna úprava má aj nad týmito subjektmi vo všeobecnosti zlepšiť ich kontrolu a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. Rovnako by mala posilniť ochranu najzraniteľnejších osôb dlhodobo odkázaných na inú osobu, tiež v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Dozor má byť aj nad účelnosťou využívania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Ministerstvo zároveň na základe schváleného pozmeňujúceho návrhu poslankyne Lucie Drábikovej (OĽANO) bude mať možnosť využívať právne postavenie tzv. zúčastnenej osoby v správnom konaní. Má sa to týkať konania vo veci peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia alebo pôjde o správne konanie, ktorého účastníkom bude poskytovateľ sociálnej služby alebo osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.