Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. máj 2024Meniny má Želmíra
< sekcia Ekonomika

Spravovanie a nákup nesplácaných úverov bude mať nový právny rámec

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

V záujme zachovania primeranej úrovne ochrany spotrebiteľa sa novelizujú aj zákony o spotrebiteľských úveroch a o úveroch na bývanie.

Bratislava 24. apríla (TASR) - Vytvorenie jednotného právneho rámca v oblasti spravovania a nákupu úverov a zlepšenie podmienok pre predaj nesplácaných úverov bánk tretím stranám. To je cieľom nového zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili.

Právnou normou sa preberá príslušná európska smernica. Cieľom je riešiť problematiku nesplácaných úverov a podporiť rozvoj sekundárnych trhov s nesplácanými úvermi v EÚ. "Prostredníctvom externého zabezpečenia spravovania nesplácaných úverov špecializovaným správcom úverov alebo prevodom zmluvy o úvere na nákupcu úveru, ktorý má potrebný záujem podstupovať riziká a má odborné znalosti na ich riadenie, budú môcť úverové inštitúcie riešiť nadmerné hromadenie nesplácaných úverov, nedostatok zamestnancov alebo odborných znalostí," vysvetlilo v dôvodovej správe Ministerstvo financií (MF) SR.

Pripomenulo, že už v minulosti sa v EÚ zaviedli pravidlá, ktoré od úverových inštitúcií vyžadujú vyčleniť dostatočné zdroje na riešenie nesplácaných úverov. Tým by sa mali vytvoriť stimuly na riešenie týchto úverov v počiatočnom štádiu a zabrániť ich nadmernému hromadeniu. "Ak by však aj napriek zavedeniu vyššie uvedených mechanizmov objem nesplácaných úverov príliš vzrástol, úverové inštitúcie by mali mať možnosť predať ich iným subjektom na efektívnych, konkurencieschopných a transparentných sekundárnych trhoch," konštatoval rezort financií.

Zákon stanovuje požiadavky na udelenie povolenia pre správcov úverov, dôvody, pre ktoré môže byť toto povolenie odobraté, náležitosti registra správcov úverov či ich povinnosti vo vzťahu k dlžníkom. Obsahuje tiež požiadavky na úpravu právneho vzťahu medzi správcom a nákupcom úveru, externé zabezpečovanie činností správcom, právny rámec cezhraničných činností spravovania úveru, právne postavenie nákupcov úveru, ako aj dohľad nad všetkými dotknutými subjektmi.

V záujme zachovania primeranej úrovne ochrany spotrebiteľa sa novelizujú aj zákony o spotrebiteľských úveroch a o úveroch na bývanie. Úprava sa týka oznamovacej povinnosti voči spotrebiteľovi, stanovenia primeraných politík a postupov na splácanie pred začatím realizácie záložného práva, ako aj v oblasti uplatnenia námietok voči nákupcovi úveru v rovnakom rozsahu, ako mal spotrebiteľ k dispozícii proti pôvodnému veriteľovi.

Poslanci k novele schválili aj viaceré pozmeňujúce návrhy z výborov. Nárok na pomoc pri splácaní úveru na bývanie sa tak rozšíri aj na refinancované hypotéky. Veritelia tiež budú predkladať MF SR nové elektronické hlásenie, ktoré bude obsahovať informácie týkajúce sa úrokových sadzieb a ročných percentuálnych mier nákladov za jednotlivé nové úvery na bývanie za príslušný kalendárny štvrťrok. Účelom je zhromažďovanie dát, ktoré budú slúžiť na analýzu vývoja a trendov súvisiacich s poskytovaním úverov na bývanie.

Zákon bude účinný od 1. júna 2024.