Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. júl 2024Meniny má Dušana
< sekcia Ekonomika

NRSR súhlasila s dohodou o spoločnom leteckom priestore EÚ a Ukrajiny

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Cieľom je postupné vytvorenie spoločného leteckého priestoru medzi týmito krajinami.

Bratislava 12. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu súhlasili s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou (EÚ), jej členskými štátmi a Ukrajinou. Cieľom je postupné vytvorenie spoločného leteckého priestoru medzi týmito krajinami, ktorý sa opiera o rovnaké pravidlá v oblasti bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, manažmentu letovej prevádzky, životného prostredia či ochrany spotrebiteľa.

"Na tento účel sa v dohode stanovujú pravidlá, technické požiadavky, administratívne postupy a základné prevádzkové normy a vykonávacie pravidlá, ktoré sa uplatňujú medzi zmluvnými stranami. Uvedený spoločný letecký priestor je založený na voľnom prístupe k trhu leteckej dopravy a na rovnakých podmienkach hospodárskej súťaže," uviedlo Ministerstvo dopravy SR v materiáli predloženom do parlamentu.

Ustanovenia tejto dohody majú podľa návrhu prednosť pred existujúcimi bilaterálnymi dohodami o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi a Ukrajinou. "Avšak existujúce dopravné práva, ktoré vznikli na základe týchto bilaterálnych dohôd a ktoré nie sú predmetom tejto dohody, sa môžu naďalej uplatňovať, pokiaľ nedochádza k diskriminácii medzi členskými štátmi a ich štátnymi príslušníkmi," píše sa v predkladacej správe.

Uzatvorením dohody sa predpokladá, že by sa mohli medzi EÚ a Ukrajinou otvoriť nové trasy, letecké trhy EÚ a Ukrajiny by sa mohli postupne vzájomne prepojiť a rozšíriť.

Zástupcami EÚ a Ukrajiny bola dohoda podpísaná v októbri 2021. Prezidentka SR vyjadrila súhlas s jej predbežným vykonaním v septembri 2021, píše sa v predloženom materiáli. Návrh na ratifikovanie dohody schválila vláda SR vlani v júni.


NRSR súhlasila s dohodou o leteckej doprave medzi štátmi juhovýchodnej Ázie a EÚBratislava 12. júna (TASR) - Národná rada (NR) SR v stredu súhlasila s ratifikáciou komplexnej dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) s EÚ a jej členskými štátmi. Od dohody sa očakáva, že prinesie nové príležitosti v oblasti leteckej dopravy i hospodárske výhody pre obe strany.

Dohoda umožňuje leteckým dopravcom z EÚ prevádzkovať priame lety z ktoréhokoľvek letiska v EÚ na všetky letiská v štátoch ASEAN. Rovnako leteckí dopravcovia štátov ASEAN budú môcť obsluhovať destinácie z krajín ASEAN do EÚ.

V zmysle danej dohody budú môcť lietať až 14 osobných služieb týždenne do alebo z každého členského štátu EÚ a ľubovoľný počet nákladných služieb cez tieto dva regióny. Dohoda obsahuje aj ustanovenia o hospodárskej súťaži na riešenie deformácií trhu.

Poslanci NR SR tiež rozhodli, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR, má tak prednosť pred zákonmi. "Zároveň je dohoda mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, na vykonanie ktorej nie je potrebný zákon a ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky," píše sa v materiáli predloženom do parlamentu.

Ustanovenia dohody po ratifikácii všetkými členskými štátmi EÚ a štátmi ASEAN nahradia príslušné ustanovenia existujúcich bilaterálnych dohôd medzi stranami dohody. Obe strany tiež uznali dôležitosť environmentálnych a sociálnych záležitostí, dohodli sa na spolupráci na nich a na zlepšení svojich príslušných sociálnych a pracovných zákonov a politík.

ASEAN je globálna ekonomická veľmoc s rýchlorastúcim trhom leteckej dopravy. V roku 2019 to bol 9. najväčší trh EÚ pre nákladnú dopravu a 16. najväčší trh pre cestujúcich s viac ako ôsmimi miliónmi cestujúcich. Medzi členov ASEAN patria Indonézia, Filipíny, Malajzia, Singapur, Thajsko, Brunej, Mjanmarsko, Kambodža, Laos a Vietnam.

NRSR súhlasila s dohodou o leteckej doprave medzi EÚ a KataromBratislava 12. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu súhlasili s Dohodou o leteckej doprave medzi EÚ, jej členskými štátmi a Katarským štátom. Impulzom na začatie rokovaní o dohode bolo zvyšovanie významu ekonomických a obchodných vzťahov, ako aj nárast turizmu medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ a Katarom. Vyplýva to z materiálu, ktorý je zaradený na rokovanie parlamentu.

Dohodu vyrokovala Európska komisia na základe rozhodnutia Európskej rady. Návrh dohody podpísali zástupcovia EÚ a Kataru v októbri 2021 a súhlas s predbežným vykonávaním udelila prezidentka o mesiac skôr s tým, že sa dohoda predbežne vykonáva od dátumu jej podpisu.

Katar je jedným z najrýchlejšie rastúcich trhov mimo EÚ, kde sa počet cestujúcich zvýšil na približne šesť miliónov ročne. Takmer všetky členské štáty už udelili úplný prístup na trh na základe existujúcich dvojstranných dohôd o leteckých dopravných službách s Katarom. V týchto dohodách však chýbajú ustanovenia o základných prvkoch na zabránenie zneužívaniu liberalizovaného trhu, ako sú spravodlivá hospodárska súťaž, transparentnosť alebo sociálne záležitosti. Slovensku dohoda zároveň umožní potenciálne zriadenie pravidelného leteckého spojenia, keďže v súčasnosti nemá s Katarom uzatvorenú bilaterálnu dohodu.

Dohoda je medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy, ktorá podlieha pred ratifikáciou súhlasu NR SR. Na jej vykonanie podľa Ústavy SR nie je potrebný zákon, po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom má prednosť pred zákonmi SR.

Návrh bol schválený vládou SR 3. mája 2023.