< sekcia Ekonomika

Zákon o podpore štátneho nájomného bývania je v 2. čítaní

Ilustračné foto. Foto: TASR – Dano Veselský

So zákonom súvisí aj novela Zákonníka práce, ktorou by sa mal upraviť príspevok na štátom podporované nájomné bývanie.

Bratislava 25. júla (TASR) – Výstavba nových nájomných bytov, ktorých nájom by mal byť vďaka štátnej podpore o 30 % lacnejší ako v prípade komerčných prenájmov, by mala byť systémom neutrálnym voči štátnemu rozpočtu aj voči rozpočtu samospráv.

Vyplýva to z návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania, ktorý predložil poslanec NR SR Miloš Svrček (Sme rodina) a plénum Národnej rady SR ho v nedeľu posunulo do druhého čítania.

Zákon počíta s tým, že zapojením súkromného sektora môže mať výstavba nájomných bytov vrátane pridružených efektov pozitívny vplyv na štátny rozpočet v sume približne 315 miliónov eur za každých 10.000 postavených bytov. Predkladateľ navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť 1. septembra tohto roka.

Za účelom vzniku lacnejších, štátom podporovaných nájomných bytov má vzniknúť Agentúra na podporu štátneho nájomného bývania, ktorú by mali založiť Úrad vlády SR, Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Agentúra má byť financovaná nielen zo štátneho rozpočtu, ale i z členských poplatkov, marketingových príjmov, darov či iných nenávratných finančných príspevkov. Okrem iného má mať agentúra na starosti výber investičných partnerov, posudzovanie ich návrhov, schvaľovanie projektov i vedenie databáz.

Zriadiť by sa mal aj garančný fond, ktorého prostriedky bude môcť agentúra využiť. Fond má sústreďovať peňažné príspevky agentúry, investičných partnerov, prenajímateľov, nájomcov, zamestnávateľov či iných prispievateľov.

Legislatíva ošetruje aj vzťahy agentúry a investičného partnera, či prenajímateľa a nájomcu. Zaoberá sa aj nájomnou zmluvou, či inými záležitosťami, ako je napríklad skončenie nájmu či vypratanie bytu.

So zákonom súvisí aj novela Zákonníka práce, ktorou by sa mal upraviť príspevok na štátom podporované nájomné bývanie. „Za konkrétnych podmienok zamestnávateľ môže zamestnancovi, ktorý je nájomcom podľa nájomnej zmluvy v zmysle zákona o podpore štátneho nájomného bývania, poskytnúť príspevok na štátom podporované nájomné bývanie," píše sa v návrhu. Tento príspevok by mal byť oslobodený od dane.

Zákon sa zaoberá tiež možnosťou investovať majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde aj do dlhopisov emitovaných obchodnými spoločnosťami v súvislosti s financovaním projektov štátom podporovaného nájomného bývania.