< sekcia Ekonomika

O podporu lesníckých technológií je možné uchádzať sa do 13. septembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR Adriána Antošková

Pre menej rozvinuté regióny je vyčlenených indikatívne 14,331 milióna eur a pre viac rozvinuté, respektíve ostatné regióny (Bratislavský kraj) 669.000 eur.

Bratislava 10. augusta (TASR) – K podopatreniu Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV) 2014 - 2020 je v súčasnosti vyhlásená výzva. TASR o tom informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Ako sa uvádza v jej texte, termín podávania a prijímania žiadosti o nenávratný finančný príspevok je od 19. augusta do 13. septembra tohto roka, výzva bola vyhlásená v júni 2019. Pre menej rozvinuté regióny je vyčlenených indikatívne 14,331 milióna eur a pre viac rozvinuté, respektíve ostatné regióny (Bratislavský kraj) 669.000 eur. Minimálna výška oprávnených výdavkov na jeden projekt je 10.000 eur a maximálna 400.000 eur.

"Súkromní majitelia lesov aj ich združenia sú oprávnenými žiadateľmi, ak sú mikro, malými alebo strednými podnikmi. Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry sú pri výzve zverejnené všetky potrebné dokumenty i metodické materiály pre potenciálnych žiadateľov," uviedlo ministerstvo s tým, že informačné aktivity organizuje Národná sieť rozvoja vidieka SR.

Pokiaľ ide o implementáciu daného podopatrenia, tak v 4. štvrťroku 2017 až 1. štvrťroku 2018 bola naň vyhlásená 1. výzva, v rámci ktorej bolo schválených 123 žiadostí v zakontrahovanej sume 16,3 milióna eur. Tieto projekty sú v štádiu realizácie, dodal rezort.

Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska pre TASR uviedla, že programovom období 2014 - 2020 uvítala možnosť získať podporu, najmä ak bola na európskej úrovni zacielená na zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa. To sa malo dosiahnuť jeho lepším obhospodarovaním, pričom investície do strojného zariadenia na ťažbu a do postupov ťažby by mali byť šetrné voči pôde a zdrojom, uviedol jej predseda Milan Ovseník.

V súvislosti s uvedeným opatrením je únia nespokojná, podľa jej názoru napríklad s povýšením prioritizácie na druh zariadenia, a nie na to, v akom rozsahu danému podniku pomôže technika zlepšiť obhospodarovanie. "Nie každý podnik alebo obhospodarovateľ potrebuje traktor či lesnícky stroj typu harvestor, ale možno investíciu do štiepača dreva a vybudovania prístrešku na odvoznom mieste," povedal Ovseník. Takto by podľa neho mohol lepšie zhodnotiť produkovanú drevnú hmotu a začať vyrábať sortiment ako štiepané palivové drevo. To miestni ľudia, mnohí členovia urbáru a prevažne starší občania veľmi ocenia a obhospodarovateľ zužitkuje všetko, čo vyprodukoval .

Napriek tomu hodnotí únia výzvy za dobré aj z pohľadu zvýšenia alokácie na opatrenie v PRV, ktoré môžu pomôcť zlepšiť situáciu aj technickom a technologickom vybavení, ktoré je podľa nej často na úrovni minulého storočia.