Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 24. február 2024Meniny má Matej
< sekcia Ekonomika

Veľké Ripňany dokončila výstavbu kanalizácie a čističku odpadových vôd

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Podmaník

Veľké Ripňany boli prvou z radu obcí, ktoré z Programu švajčiarsko­slovenskej spolupráce dostali podporu na výstavbu verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.

Veľké Ripňany 27. júna (TASR) – Obci Veľké Ripňany v okrese Topoľčany sa podarilo po siedmich rokoch ukončiť dostavbu kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Projekt bol z veľkej časti financovaný z Programu švajčiarsko­slovenskej spolupráce. Celková výška investície dosiahla 4,563 milióna eur, z toho takmer 4,402 milióna eur tvoril nenávratný finančný príspevok. Dĺžka novej verejnej kanalizácie predstavuje 13,2 kilometra, pripojených je na ňu 547 nových domových prípojok, vybudovaných bolo 4,4 kilometra verejných kanalizačných odbočiek. „V najbližšom čase bude ukončená skúšobná prevádzka čistiarne odpadových vôd, ktorá umožnila k dnešnému dňu pripojiť celkovo vyše 500 domácností v obci,“ povedal starosta Jozef Krištof.

Pôvodne predložený projekt na získanie nenávratného finančného príspevku s rozpočtom 4 milióny eur počítal s vybudovaním 13 kilometrov verejnej kanalizácie pre obec Veľké Ripňany a časť Behynce, na ktorú sa malo pripojiť zhruba 520 domov cez štyri kilometre verejných odbočení. Voda mala byť vedená na rozšírenú a vynovenú čistiareň odpadových vôd, ktorej kapacita mala dosiahnuť vyčistenie 370 kubických metrov odpadových vôd.

Veľké Ripňany boli prvou z radu obcí, ktoré z Programu švajčiarsko­slovenskej spolupráce dostali podporu na výstavbu verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok bola zverejnená v októbri 2009. Celý proces od zverejnenia výzvy až po získanie príspevku vo výške takmer 4 milióny eur, čo predstavovalo 98 % oprávnených výdavkov projektu, trval viac ako 2,5 roka. Ďalšie dva roky trvala príprava a proces verejného obstarávania. V decembri 2013 bol osadený základný kameň stavby, následne bolo stavenisko odovzdané víťazovi verejnej súťaže. So samostatnými stavebnými prácami sa začalo vo februári 2014. Dlhý proces obstarávania negatívne ovplyvnil termín odovzdania stavby, ktorá mala byť pôvodne dokončená koncom roka 2014. Podpisom dodatku zmluvy o realizácii projektu sa podarilo predĺžiť termín ukončenia realizácie aktivít projektu do 31. júla tohto roka.

Do roku 2009, kedy sa začal projekt dostavby kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, existovala v obci čiastočne kanalizácia o dĺžke 1,1 kilometra na troch uliciach a čistiareň odpadových vôd s dennou kapacitou čistenia 180 kubických metrov. Na kanalizáciu bolo pripojených 70 domov vrátane základnej a materskej školy. „Kanalizácia nebola vo vyhovujúcom stave, kvôli netesnostiam do nej natekali balastné vody a neúmerne zaťažovali čistiareň odpadových vôd. Odpadové vody z ostatných domácností boli vyvážané fekálnym vozidlom, ale aj tak dochádzalo k priesakom do okolia vrátane priesakov do spodnej vody a studní,“ skonštatoval starosta.