< sekcia Ekonomika

Oblasť dodávania LPG sa upraví, plénum schválilo novelu zákona

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Veselský

Cieľom návrhu zákona je legislatívne upraviť ustanovenie v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja o užívateľskom podniku v znení účinnom od 1. júla 2021.

Bratislava 18. júna (TASR) – Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja sa upraví. Plénum Národnej rady (NR) SR v piatok schválilo návrh koaličných poslancov. Hlasovalo zaň 84 zo 118 prítomných poslancov. Pôjde najmä o legislatívno-technické úpravy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Parlament o právnej norme rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Cieľom návrhu zákona je legislatívne upraviť ustanovenie v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja o užívateľskom podniku v znení účinnom od 1. júla 2021. Užívateľský podnik, ktorý dodáva LPG konečným spotrebiteľom na konečné použitie ako palivo na výrobu tepla, bude môcť dodávať tento minerálny olej širšiemu okruhu konečných spotrebiteľov, ktorí nebudú povinní mať povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a odberný poukaz. Tým by sa mal eliminovať počet povinných osôb.

Počet osôb, konečných spotrebiteľov LPG určeného na použitie ako palivo, ktorým bude môcť užívateľský podnik podľa zákona v znení účinnom od 1. júla 2021 dodávať daňovo zvýhodnený LPG, sa tak rozšíri. Zároveň sa ustanovuje, že pri dodaní LPG užívateľským podnikom konečnému spotrebiteľovi na použitie ako palivo alebo inému užívateľskému podniku oprávnenému dodávať LPG konečnému spotrebiteľovi na použitie ako palivo, alebo prevádzkovateľovi daňového skladu sa nebude uplatňovať ustanovenie o postupe pri preprave na daňovom území.

Na základe pozmeňujúceho návrhu z výborov sa zároveň užívateľskému podniku, ktorý odoberá LPG so sadzbou dane 0 eur/1000 kilogramov na plnenie do tlakových nádob určených na konečnú spotrebu ako palivo a plní LPG aj do tlakových nádob na použitie ako pohonná látka, ustanovuje daňová povinnosť z množstva LPG, ktoré dodal na konečnú spotrebu v tlakových nádobách na použitie ako pohonná látka. Tiež sa ustanovuje, že príslušné ustanovenie o sankcii sa v tomto prípade neuplatňuje. Dopĺňa sa aj vznik daňovej povinnosti pri zistení chýbajúceho množstva minerálneho oleja o LPG, ktorý bol určený na použitie ako palivo.

Rozšíri sa aj zoznam osôb, konečných spotrebiteľov LPG, ktoré nebudú mať povinnosť byť užívateľským podnikom. Povinnosti užívateľského podniku bude za týchto konečných spotrebiteľov vykonávať ich dodávateľ. "Tiež sa stanovuje, že za konečného spotrebiteľa tohto minerálneho oleja sa považuje aj osoba, ktorá prevádzkuje a odoberá tento minerálny olej do skladovacej nádrže, z ktorej dochádza priamo k spotrebe LPG ako paliva na výrobu tepla," konštatuje sa v dôvodovej správe.

Zároveň sa stanoví, že povolenie na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja vydané colným úradom do 30. júna tohto roka je platné na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja v znení účinnom od 1. júla 2021.

Predkladatelia poukázali na to, že zákonom z 27. novembra 2020 bola okrem iného prijatá legislatívna úprava, ktorou sa s účinnosťou od 1. júla 2021 zavádza nový (elektronický) systém vydávania povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, odberných poukazov na jeho odber a evidencie jeho spotreby užívateľským podnikom. Zároveň sa za daňovo zvýhodnený minerálny olej ustanovil LPG so sadzbou dane 0 eur/1000 kilogramov.