< sekcia Ekonomika

Oblasť lietajúcich športových zariadení sa upraví, schválila to NR SR

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Návrh zákona reaguje na potreby aplikačnej praxe v oblasti vykonávania výcviku leteckého personálu.

Bratislava 21. septembra (TASR) – Výcvik členov leteckého personálu lietajúcich športových zariadení bude vykonávať osoba poverená na základe povolenia vydaného Dopravným úradom. Cieľom je zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky týchto zariadení. Počíta s tým návrh zákona o civilnom letectve, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

"Návrh zákona reaguje na potreby aplikačnej praxe v oblasti vykonávania výcviku leteckého personálu lietajúcich športových zariadení," konštatuje sa v dôvodovej správe. Lietajúcim športovým zariadením je lietadlo osobitnej kategórie určené na letecký šport a rekreačné lietanie, na ktorého stavbu a prevádzku sa vzťahujú osobitné podmienky určené Dopravným úradom.

Predkladatelia tiež uvádzajú, že Dopravný úrad poveril právnické osoby v súlade s leteckým zákonom dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení podľa určených technických podmienok a postupov a ich evidenciou aj overovaním odbornej spôsobilosti a vydávaním preukazov odbornej spôsobilosti leteckému personálu lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely.

"Doterajšia dlhoročná činnosť poverených právnických osôb vo vzťahu k lietajúcim športovým zariadeniam a členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení sa z pohľadu dosiahnutia a zachovania vysokej úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky lietajúcich športových zariadení osvedčila a ukazuje sa ako porovnateľná s ostatnými druhmi prevádzky všeobecného letectva," poznamenali predkladatelia.

Dopravný úrad bude oprávnený týmto osobám vo vzťahu k členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení okrem overovania odbornej spôsobilosti členov leteckého personálu lietajúcich športových zariadení a vydávania preukazov odbornej spôsobilosti členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení povoliť aj vykonávanie výcviku členov leteckého personálu lietajúcich športových zariadení.

Z leteckého zákona by sa zároveň mal vypustiť pojem "letecká škola". Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina), ktorý rovnako plénum schválilo. Tvrdí, že tento pojem spôsobuje v praxi problémy.