< sekcia Ekonomika

Oblasť strelných zbraní a streliva na civilné použitie sa zosúladí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Ide napríklad o zosúladenie ustanovení o povinnostiach hospodárskych subjektov, autorizácii, právach a povinnostiach autorizovaných osôb, postupoch posudzovania zhody, skúšobných značkách.

Bratislava 5. februára (TASR) – Oblasť strelných zbraní a streliva na civilné použitie v Slovenskej republike by sa mala zosúladiť vo vzťahu k novému zákonu o posudzovaní zhody výrobku a sprístupňovaní určeného výrobku na trh. Počíta s tým návrh zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trh, ktorý v utorok schválila Národná rada (NR) SR.

Ide napríklad o zosúladenie ustanovení o povinnostiach hospodárskych subjektov, autorizácii, právach a povinnostiach autorizovaných osôb, postupoch posudzovania zhody, skúšobných značkách.

"Potreba prijatia vládneho návrhu zákona vychádza z potreby precizovania a zosúladenia právnej úpravy v oblasti strelných zbraní a streliva na civilné použitie v Slovenskej republike s rozhodnutiami Stálej medzinárodnej komisie na skúšky ručných palných zbraní (C.I.P.)," odôvodnil rezort hospodárstva. Tieto rozhodnutia je podľa ministerstva Slovenská republika povinná prevziať do svojho právneho poriadku.