Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. marec 2023Meniny má Marián
< sekcia Ekonomika

Ochrana práce bola naďalej poznačená protipandemickými opatreniami

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR Milan Krajniak (Sme rodina). Foto: TASR - Pavol Zachar

Závažným problémom najmä v súvislosti so vznikom pracovných úrazov sa javí tá skutočnosť, že zamestnávatelia pravidelne nevykonávajú potrebnú kontrolnú činnosť.

Bratislava 22. júna (TASR) - Stav ochrany práce bol vlani na území SR naďalej výrazne poznačený zavádzanými protiepidemiologickými opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. V súvislosti s tým bol do značnej miery aj v roku 2021 ovplyvnený počet vykonaných inšpekcií práce. Vyplýva to zo správy o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2021, ktorú v stredu zobrala na vedomie vláda.

"Na základe výsledkov z vykonaných inšpekcií práce musíme konštatovať, že stále pretrváva neochota niektorých zamestnávateľov a podnikateľov dobrovoľne plniť všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov na ochranu práce. Pretrváva aj negatívne myslenie zamestnancov spočívajúce v tom, že pre peniaze sú ochotní pracovať aj nebezpečným spôsobom. Preto je potrebné sústavne vykonávať kontrolu ich plnenia," konštatuje sa v materiáli Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Problémom, ktorý sa výrazne prejavuje už dlhší čas je, že sa prehlbujú rozdiely v úrovni služieb, ktoré poskytujú jednotlivým zamestnávateľom bezpečnostnotechnické služby (BTS). Niektoré BTS nemajú v jednotlivých organizáciách požadované výsledky, poskytujú služby často len formálne so zameraním na tvorbu dokumentácie, ktorá však v mnohých prípadoch neodráža reálny stav a podmienky kontrolovaných subjektov. Z tohto dôvodu by sa mala BTS aj naďalej venovať zvýšená pozornosť.

Závažným problémom najmä v súvislosti so vznikom pracovných úrazov sa javí tá skutočnosť, že zamestnávatelia pravidelne nevykonávajú potrebnú kontrolnú činnosť. Nevykonávajú kontroly na požívanie alkoholu, nekontrolujú stav bezpečnosti technických zariadení a jednotlivých pracovísk, nekontrolujú riadne používanie OOPP a požívanie ochranných zariadení na strojoch.

Inšpektoráty práce pozorujú dlhšie obdobie veľký rozdiel v spôsobe vykonávania prác s ohľadom na zaistenie BOZP u jednotlivých zhotoviteľov na stavbách a staveniskách. Niektorí zhotovitelia považujú BOZP ešte stále za zbytočnú príťaž. Najmä subjekty s malým počtom zamestnancov majú slabú úroveň zaistenia BOZP. Pozitívom bolo poskytnutie bezplatného poradenstva k problematikám, ktoré boli vo firmách požadované. Značným problémom sa javí práca s prítomnosťou nebezpečných chemických faktorov.