Quantcast
< sekcia Ekonomika

V EÚ už platí piata smernica o boji proti praniu špinavých peňazí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Smernica nadobudla platnosť po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Brusel 9. júla (TASR) - Európska komisia (EK) upozornila, že v pondelok vstúpila do platnosti piata smernica EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí. Smernica nadobudla platnosť po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Komisia v júli 2016 navrhla nové pravidlá, ktoré majú dôraznejšie stransparentniť skutočných vlastníkov spoločností a riešiť riziká spojené s financovaním terorizmu.

Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti upozornila, že ide o ďalší dôležitý krok k posilneniu rámca EÚ na boj proti finančnej trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

"Musíme odstrániť všetky medzery, lebo medzery v jednom členskom štáte budú mať vplyv na všetky ostatné krajiny. Naliehavo žiadam členské štáty, aby dodržali svoje záväzky a čo najskôr aktualizovali svoje vnútroštátne pravidlá," uviedla Jourová v správe pre médiá.

Nové pravidlá zavádzajú prísnejšie požiadavky na transparentnosť vrátane úplného prístupu širokej verejnosti k registrom vlastníkov spoločností, väčšej transparentnosti v registroch skutočného vlastníctva trustov a prepojenia medzi týmito registrami.

Medzi kľúčové zlepšenia smernice patrí aj obmedzenie používania anonymných platieb prostredníctvom predplatených kariet vrátane platforiem na výmenu virtuálnych peňazí. Smernica požaduje aj rozšírenie pri overení zákazníkov, silnejšie kontroly vysokorizikových tretích krajín, dáva väčšie právomoci a poskytuje užšiu spoluprácu medzi národnými finančnými spravodajskými jednotkami.

Piata smernica o boji proti praniu špinavých peňazí zvyšuje takisto spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi boja proti praniu špinavých peňazí a orgánmi prudenciálneho dohľadu vrátane Európskej centrálnej banky (ECB).

Členské štáty EÚ musia implementovať nové pravidlá do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 10. januára 2020.

Okrem toho eurokomisia v máji 2018 vyzvala európske orgány dohľadu - ECB, Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) - na vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny zameranej na zlepšenie praktickej koordinácie dohľadu finančných inštitúcií v ich boji proti praniu špinavých peňazí. Exekutíva EÚ pripomenula, že práca tejto skupiny už prebieha a jej prvé stretnutie s predstaviteľmi členských štátov Únie sa uskutoční v septembri.

Spravodajca TASR Jaromír Novak