< sekcia Ekonomika

Od januára tohto roka sa zmenili podmienky pre daňových poradcov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Skúšky pre záujemcov o daňové poradenstvo bývajú dvakrát ročne, väčšinou v júni a decembri.

Bratislava 27. februára (TASR) - Daňové poradenstvo sa otvára širšiemu počtu uchádzačov. Od januára tohto roka sa zmenili podmienky pre vstup do tejto profesie. Doteraz mohla byť daňovým poradcom iba osoba, ktorá mala vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického zamerania. Od januára sa daňovým poradcom môže stať absolvent akejkoľvek vysokej školy s päťročnou ekonomickou alebo právnickou praxou, alebo trojročnou praxou asistenta daňového poradcu. Upozornila na to Slovenská komora daňových poradcov (SKDP).

Daňové poradenstvo je regulovaná profesia a daňoví poradcovia musia spĺňať prísne kritériá. "Na získanie oprávnenia musí uchádzač absolvovať náročnú, niekoľkofázovú skúšku pod dohľadom Ministerstva financií SR. Daňoví poradcovia sa počas svojej kariéry musia pravidelne vzdelávať, dodržiavať mlčanlivosť a byť povinne poistení pre prípad škody," priblížil Miroslav Marcinčin z SKDP.

Legálne môže v oblasti daní radiť iba daňový poradca, ktorý je členom SKDP. V prípade, ak niekto poskytuje daňové poradenstvo a nie je daňovým poradcom, postupuje protiprávne a môžu mu z toho vyplývať rôzne dôsledky, nielen pre poskytovateľa takejto služby, ale aj pre jeho klientov. "Daňoví poradcovia poskytujú klientom najmä stanoviská k uplatneniu daňových zákonov v praxi, zodpovedajú za správne vyčíslenie základu dane, poskytujú poradenstvo pri predajoch, či zlúčeniach spoločností, alebo pri daňovom plánovaní. Ich dôležitou úlohou je zastupovanie klienta pri daňových kontrolách, či spolupráca s advokátom v súdnom konaní," priblížil Marcinčin. Okrem týchto činností daňoví poradcovia pripomienkujú aj pripravované zákony a podieľajú sa na ich tvorbe.

Skúšky pre záujemcov o daňové poradenstvo bývajú dvakrát ročne, väčšinou v júni a decembri. Uchádzač musí absolvovať písomnú a ústnu časť z odboru daňového práva, účtovníctva, občianskeho práva a obchodného práva. Dôležitá je aj schopnosť poznatky aplikovať v praxi.