< sekcia Ekonomika

Retailoví klienti podali už 162 238 žiadostí o odklad splátok

Slovenská sporiteľňa, archívne foto Foto: TASR/František Iván

Štatistiky o podaných žiadostiach však nie sú úplne presné, pretože hlavne na začiatku banky zaznamenali aj zdvojené žiadosti. Platí však, že počet žiadostí postupne rastie.

Bratislava 15. júna (TASR) – Záujem ľudí o odklad splátok na Slovensku rastie. Od začiatku koronakrízy retailoví klienti v bankách podali 162 238 žiadostí o odklad splácania. Od účinnosti Lex korona zákona celkovo podali 143 957 žiadostí. Vyplýva to z najnovších údajov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) k 24. týždňu tohto roka.

Občania, podnikatelia, malé a stredné podniky môžu v čase pandémie nového koronavírusu požiadať o odklad splátok úverov v bankách maximálne na deväť mesiacov. Podľa SBA bolo najviac žiadostí podaných hneď v prvom týždni, keď začal platiť zákon, ktorý splátkové moratórium zaviedol.

Štatistiky o podaných žiadostiach však nie sú úplne presné, pretože hlavne na začiatku banky zaznamenali aj zdvojené žiadosti. Platí však, že počet žiadostí postupne rastie.

Záujem o splátkové moratórium majú aj firmy. Celkovo od začiatku koronakrízy firemní klienti podali 9031 žiadostí o odklad splátok. Od účinnosti zákona podali 7298 žiadostí, najviac v treťom týždni. SBA vyčíslila, že podiel žiadostí od malých a stredných podnikov tvorí 80 %, teda banky prijímajú a schvaľujú aj žiadosti veľkých firiem.

Podmienkou odloženia splátok z dôvodu pandémie je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní k dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa, ani nesmie byť dlžník k dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania.

Finančné inštitúcie majú odklad splátok poskytovať bezodplatne, teda bez akýchkoľvek poplatkov za tento krok. Zákaz sa však nevzťahuje na zmluvný úrok za obdobie odkladu splátok úveru. Veritelia tiež nebudú môcť požadovať dodatočné zabezpečenie úveru. Klienti, ak im banka odklad splátok schváli, nebudú vedení ako neplatiči. Dlžník však môže o takýto krok požiadať najviac jedenkrát.