Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. júl 2024Meniny má Dušana
< sekcia Ekonomika

Odberateľom energií sa zlepší postavenie pri prerušení dodávok

Na snímke plénum počas hlasovania na 75. schôdzi Národnej rady SR v Bratislave 8. novembra 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zároveň sa rieši problém neregulovaných zraniteľných odberateľov, najmä bytových domov s vlastnou kotolňou.

Bratislava 8. novembra (TASR) - Právne postavenie odberateľov elektriny alebo plynu v domácnosti v prípade hroziaceho prerušenia dodávky elektriny alebo plynu sa zlepší. Zabezpečiť to má novela zákona o energetike, ktorú v utorok schválilo plénum parlamentu. Právnu normu predložili poslanci Katarína Hatráková (nezaradená) a Miloš Svrček (Sme rodina). Účinnosť má nadobudnúť od 1. januára 2023.

Na základe novely zákona dôjde k predĺženiu minimálnej lehoty na novú splatnosť nedoplatku z desiatich na 30 pracovných dní. Nanovo sa ukotví tiež počítanie lehoty, a to tak, že lehota 30 pracovných dní sa počíta odo dňa odoslania upozornenia o neuhradení záväzku. Ukotví sa aj právna istota, pokiaľ ide o dôkaz o odoslaní upozornenia o neuhradení záväzku tak, že upozornenie o neuhradení má mať písomnú formu a má byť odoslané s využitím poštových služieb do vlastných rúk odberateľovi.

Zároveň sa rozšíria náležitosti upozornenia o informácie pre odberateľa s cieľom ho nasmerovať na systém sociálneho zabezpečenia, ktoré by mohli odberateľovi pomôcť preklenúť dôvody nezvládania úhrady za dodávky plynu alebo elektriny.

Tiež sa ukotví aj povinnosť dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu odoslať prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb do vlastných rúk najneskôr osem pracovných dní pred plánovaným prerušením dodávky elektriny informáciu o dátume plánovaného prerušenia dodávky.

Pozmeňujúcim návrhom z výborov sa zároveň opätovne doplnil zákon o energetike o právnu úpravu regulácie priameho pripojenia do prepravnej siete. V materiáli sa konštatuje, že s účinnosťou od 1. októbra 2022 došlo k vypusteniu tejto právnej úpravy, čím sa umožnilo neregulované priame pripájanie do prepravnej siete. "Takejto legislatívnej zmene nepredchádzala žiadna odborná diskusia, pričom ide o zmenu so zásadnými dosahmi na prepravnú, ale aj distribučnú sieť," odôvodňuje sa v správe z výborov.

Zároveň sa rieši problém neregulovaných zraniteľných odberateľov, najmä bytových domov s vlastnou kotolňou. Takýmto odberateľom sa umožní uplatniť si právo na dodávku elektriny alebo plynu za regulované ceny na rok 2023, pričom musia najneskôr do 30. novembra 2022 toto právo uplatniť. Doterajšia úprava totiž zavádzala režim, keď si neregulovaní odberatelia so zmluvou o združenej dodávke elektriny alebo plynu uzatvorenou na dobu presahujúcu 31. december 2022 nemohli uplatniť právo na dodávku elektriny alebo plynu za regulovanú cenu na rok 2023, keďže ich zmluvy zostali v zmysle tohto ustanovenia nedotknuté.