Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 24. február 2024Meniny má Matej
< sekcia Ekonomika

Odvolanie proti stavebnému povoleniu pre Jaguar zamietli

Na snímke logo automobilky Jaguar. Foto: TASR/Martin Baumann

Nitriansky závod britskej automobilky Jaguar Land Rover má podľa rozhodnutia vlády status významnej investície.

Nitra 23. augusta (TASR) – Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, zamietol odvolanie Romana Cerulíka proti rozhodnutiu o vydaní stavebného povolenia na stavbu automobilky Jaguar Land Rover v Nitre. Stavebné povolenie vydalo mesto Nitra ako príslušný špeciálny stavebný úrad v júni tohto roka na novostavbu Automotive Nitra projekt. Cerulík podal šesť námietok.

Ako vyplýva zo stavebného povolenia a celkového spisového materiálu, stavebný úrad sa námietkami zaoberal, a to každou zvlášť a rozhodol v súlade so zákonom. V odvolacom konaní nevyšli najavo žiadne závažné skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tvrdeniu odvolateľa o tom, že v stavebnom konaní boli porušené jeho procesné práva, prípadne že sa v konaní vyskytli prekážky hmotnoprávnej povahy, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia,“ skonštatoval v rozhodnutí prednosta Okresného úradu Nitra Karol Borik. Podľa premiéra Roberta Fica by sa malo s výstavbou automobilky začať 13. septembra tohto roka.

Pri Nitre by mal vzniknúť park (na snímke), ktorý odsúhlasila 13. júla 2015 vláda SR, ktorá zároveň dala parku status významnej investície. Park o rozlohe až 732,93 hektára sa bude nachádzať v katastri mestských častí Zobor, Dražovce, Mlynárce a obcí Čakajovce, Zbehy a Lužianky. Britská automobilka Jaguar Land Rover v utorok 11. augusta 2015 podpísala so slovenskou vládou memorandum o zámere postaviť svoj nový závod pri Nitre.
Foto: TASR/Henrich Mišovič


Nitriansky závod britskej automobilky Jaguar Land Rover má podľa rozhodnutia vlády status významnej investície. "Podnikateľský zámer s investičnými nákladmi v celkovej nominálnej výške 1,406 miliardy eur sa bude realizovať na území Strategického parku Nitra, v katastrálnom území Dražovce a Lužianky, okres Nitra. V priamej súvislosti s podnikateľským zámerom sa vytvorí 2834 nových pracovných miest do konca roka 2020," spresnilo Ministerstvo hospodárstva SR v dôvodovej správe k vládnemu materiálu. Vláda SR v súvislosti s investíciou Jaguaru schválila v decembri minulého roka aj poskytnutie štátnej pomoci vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v maximálnej výške 130 miliónov eur. Jaguar plánuje v Nitre postaviť závod s výrobnou kapacitou 300.000 vozidiel ročne. Prvé vozidlá chce vyprodukovať už v roku 2018, v prvej fáze plánuje firma vyrábať 150.000 áut ročne. Automobilka vytvorí zhruba 3000 priamych a 15.000 nepriamych pracovných miest.