< sekcia Ekonomika

OĽaNO chce zjednotiť dopravnú obslužnosť SR zriadením novej inštitúcie

Na snímke poslanec NR SR Igor Matovič (OĽaNO). Foto: TASR - Jakub Kotian

Tvrdia, že efektívnejším zabezpečovaním verejných dopravných služieb bude pozitívne vplývať na rozpočet verejnej správy až do takej miery, že to výrazne preklenie prvotné negatívne dosahy.

Bratislava 16. novembra (TASR) – Dopravná obslužnosť územia SR by mala byť jednotná a koordinovaná. Objednávať dopravné služby má preto primárne jeden subjekt pre celé územie Slovenska, ktorým by mala byť nová inštitúcia - Národná dopravná agentúra. Dosiahnuť to chcú poslanci opozičného hnutia OĽaNO v návrhu zákona o verejnej osobnej doprave, ktorý predložili na novembrové rokovanie Národnej rady (NR) SR.

Základnou úlohou novej inštitúcie by malo byť objednávanie a zabezpečovanie verejnej osobnej dopravy diaľkovými aj regionálnymi vlakmi a autobusmi na celom území Slovenskej republiky podľa celoštátneho plánu základnej dopravnej obslužnosti zostaveného na základe jednotných, celoštátne platných štandardov základnej dopravnej obslužnosti. Tie by mali zároveň rešpektovať celoštátny finančný rámec prostriedkov, ktoré sú určené na verejnú osobnú dopravu.

"Agentúra súčasne zabezpečí, že na takto zabezpečovanú dopravu budú platiť jednotné, zákonom stanovené tarifné a prepravné podmienky, ktoré umožnia cestovať rôznymi spojmi verejnej osobnej dopravy na základe jediného prepravného dokladu," uvádzajú poslanci v dôvodovej správe.

Vyšším územným celkom a obciam by sa mala aj naďalej ponechať možnosť doobjednania si ďalších vlakových a autobusových spojov, a to nad rámec základnej dopravnej obslužnosti zabezpečovanej agentúrou. "Vzhľadom na to, že pôjde o doplnkovú dopravnú obslužnosť, náklady bude hradiť daný vyšší územný celok, respektíve obec. Podmienkou objednania si doplnkovej dopravnej obslužnosti je, aby dopĺňala základnú dopravnú obslužnosť, a nie, aby jej konkurovala," priblížili predkladatelia.

Návrh zákona bude mať podľa poslancov "len zanedbateľne negatívny" vplyv na rozpočet verejnej správy. Tvrdia, že efektívnejším zabezpečovaním verejných dopravných služieb bude pozitívne vplývať na rozpočet verejnej správy až do takej miery, že to výrazne preklenie prvotné negatívne dosahy na rozpočet verejnej správy. Od návrhu očakávajú tiež pozitívne sociálne vplyvy, najmä na hospodárenie obyvateľstva. Pozitívne by mal podľa nich vplývať aj na životné prostredie.