Quantcast
< sekcia Ekonomika

OĽANO posilní postavenie verejnosti pri územnoplánovacej dokumentácii

Milan Vetrák, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Účinnosť predloženého zákona navrhujú poslanci na 1. decembra tohto roka.

Bratislava 8. septembra (TASR) – Postavenie verejnosti v procese prijímania územnoplánovacej dokumentácie by sa malo posilniť. Tiež sa má priznať zastupiteľstvám právomoc prijímať uznesenia k územnoplánovacej dokumentácii, ktoré bude úrad samosprávneho kraja, obecný alebo mestský úrad povinný vykonať. Vyplýva to z novely stavebného zákona, ktorú na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady (NR) SR predložili poslanci OĽANO Milan Vetrák a Peter Liba.

Návrh zákona má za cieľ posilniť postavenie verejnosti po vzore Českej republiky prostredníctvom zástupcu verejnosti na prerokovaní spoločnej pripomienky verejnosti pred orgánom územného plánovania, ktorý prerokúva návrh územnoplánovacej dokumentácie. "Povinnosť prerokovať pripomienky so zástupcom verejnosti sa v zásade rovná rozporovému konaniu s tým rozdielom, že ak sa rozpory nepodarí odstrániť, neznamená to zablokovanie územnoplánovacej dokumentácie v ďalšom procese schvaľovania," konštatujú predkladatelia v dôvodovej správe.

Na zastupovanie obyvateľov pri prerokovaní spoločnej pripomienky pred príslušným orgánom územného plánovania musia byť splnené určité podmienky. Mali by zahŕňať vyzbieranie najmenej 10 % podpisov obyvateľov príslušného volebného obvodu vytvoreného v posledných voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Obyvatelia by tiež mali uplatňovať zhodnú pripomienku, ktorej presadením poveria zástupcu verejnosti pred orgánom územného plánovania.

Zastupiteľstvám samosprávneho kraja, obce, mesta a v Bratislave a Košiciach aj zastupiteľstvám ich mestských častí sa má zároveň priznať právomoc schvaľovať podnety na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie a podnety na jej aktualizáciu. Povinnosť obstarať takúto dokumentáciu úradu samosprávneho kraja, obecnému a mestskému úradu sa má premietnuť aj do stavebného zákona.

Účinnosť predloženého zákona navrhujú poslanci na 1. decembra tohto roka.