< sekcia Ekonomika

Opatrenia z „podnikateľského kilečka“ upravujú aj povinné výtlačky

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

V návrhu, ktorý kabinet schválil, sa nanovo vymedzuje okruh deponujúcich knižníc s ohľadom na obsah periodickej alebo neperiodickej publikácie.

Bratislava 24. júna (TASR) – Vládou schválené opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia by mali zjednodušiť aj prax vydavateľom neperiodickej tlače. Podľa navrhovanej zmeny zákona o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel by sa povinnosť predkladať povinné výtlačky v prípade neperiodickej tlače mala odvíjať nie od nákladu, ale od obsahu týchto tlačovín.

"Dôvodom navrhovanej zmeny je skutočnosť, že nie je dôvod, aby boli výtlačky neperiodických publikácií posielané do knižníc, ktoré so zameraním týchto publikácií nemajú nič spoločné," objasnili predkladatelia materiálu, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Novelou sa majú tiež špecifikovať kritériá na uloženie sankcie, ktoré dosiaľ absentovali a ktorými sa umožní moderovať výšku pokuty v jej rozpätí, prípadne od jej uloženia úplne upustiť.

V návrhu, ktorý kabinet schválil, sa nanovo vymedzuje okruh deponujúcich knižníc s ohľadom na obsah periodickej alebo neperiodickej publikácie, a to tak, že došlo k výraznému zúženiu rozsahu povinného deponovania. "Napríklad pri vedeckej literatúre v náklade nad 500 kusov je to redukcia na polovicu povinných výtlačkov, pri krásnej literatúre sa počet dokonca redukuje až o 60 percent," dodávajú predkladatelia.

V rámci zmien sa takisto z pojmu periodická publikácia vylučujú tlačoviny reklamnej (propagačnej) povahy, pretože nie je záujem na deponovaní týchto tlačovín.

Kabinet premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) schválil v stredu s pripomienkami viac ako 100 legislatívnych zmien, ktoré by mali zlepšiť podnikateľské prostredie a pomôcť naštartovať slovenskú ekonomiku po pandémii ochorenia COVID-19. Zákon z dielne Ministerstva hospodárstva SR, označovaný aj ako lex korona, by mal byť schválený parlamentom na najbližšej schôdzi v skrátenom legislatívnom konaní.