Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. marec 2023Meniny má Marián
< sekcia Ekonomika

Vďaka eurofondom vznikne v Žiline terminál kombinovanej dopravy

Vlak s naloženými kontajnermi na vagónoch Foto: TASR/Milan Kapusta

Projekt za takmer 20 miliónov eur je spolufinancovaný z Operačného programu Doprava.

Bratislava 14. augusta (OTS) - Podporu kombinovanej dopravy po železnici a ceste na Slovensku má priniesť aj nový terminál intermodálnej dopravy, ktorý do roku 2015 vyrastie v Žiline.

Projekt za takmer 20 miliónov eur je spolufinancovaný z Operačného programu Doprava (OPD).

Projekt s oficiálnym názvom Terminál intermodálnej dopravy Žilina, I. etapa výstavby, spadá pod prioritnú os 3 – Infraštruktúra intermodálnej dopravy. Jeho realizácia sa začala ešte v roku 2009, zmluva s víťazom súťaže, konzorciom Združenie TIP Žilina 2011, bola následne podpísaná v roku 2012. Kohézny fond EÚ prepláca 85 % nenávratného finančného príspevku, zvyšok hradí Slovenská republika.

Jednou zo základných podmienok efektívnej výmeny tovarov je vytváranie uzlov, v ktorých dochádza k sústreďovaniu a prerozdeľovaniu tovarov za účelom ich efektívnejšej prepravy medzi výrobcami, obchodníkmi a spotrebiteľmi. V súčasnosti je najviac tovaru prepravovaného cestnou dopravou, ktorá je síce dostatočne pružná, ale negatívne vplýva na životné prostredie a zaťažuje cesty. Železničná doprava je naopak ekologická, ale nedokáže pružne reagovať na potreby trhu. Riešením tohto problému je intermodálna preprava, ktorá spája výhody oboch systémov.

Jej princíp spočíva v tom, že sa jeden kontajner s tovarom postupne preváža po ceste, ale aj po železnici či vode. Tovar sa najprv naloží u odosielateľa do kontajnera a po ceste sa dopraví do terminálu, v ktorom sa preloží na železnicu alebo loď a následne sa dopraví do ďalšieho terminálu v blízkosti miesta vykládky. Tam sa opäť preloží na kamión a dovezie sa až do cieľa.


Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty, ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach.

Prioritné osi OPD: PO1 - Železničná infraštruktúra PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) PO3 - Infraštruktúra intermodálnej prepravy PO4 - Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov PO5 - Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) PO6 - Železničná verejná osobná doprava PO7 - Technická pomoc

Investícia do Vašej budúcnosti

Projekt technickej pomoci OPD "Poskytovanie služieb informačnej kampane Operačného programu Doprava 2007-2013" je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Foto: OPD