< sekcia Ekonomika

Organizácie pripravili Daňový manifest - ako zlepšiť podnikanie v SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Daňový manifest nemá ambíciu nahradiť komplexnú daňovú reformu, obsahuje však čiastkové opatrenia v oblastiach, v ktorých SR v porovnaní s krajinami V4, ako aj inými krajinami EÚ zaostáva.

Bratislava 16. júla (TASR) - Koalícia 15 zamestnávateľských združení, obchodných komôr a profesijných asociácií na Slovensku volá po opatreniach v daňovej politike, ktoré by pomohli podnikateľskému prostrediu na Slovensku v krízových časoch. Zhrnuli ich vo svojom Daňovom manifeste. Opatrenia by napríklad mali byť zamerané na zásadnú daňovú podporu inovácií a investícií, či na daňovú podporu rekapitalizácie firiem.

Daňový manifest nemá ambíciu nahradiť komplexnú daňovú reformu, obsahuje však čiastkové opatrenia v oblastiach, v ktorých Slovensko v porovnaní s krajinami V4, ako aj inými krajinami Európskej únie zaostáva. Signatári manifestu evidujú, že po stabilizácii epidemiologickej a zdravotnej situácie sa pozornosť vlády presúva na ekonomické otázky a sú presvedčení, že správne nastavená daňová politika môže významne napomôcť prekonaniu náročného obdobia ekonomickej krízy.

Návrhy sú rozdelené do piatich hlavných oblastí. Týkajú sa zásadnej daňovej podpory inovácií a investícií, daňovej podpory rekapitalizácie firiem, zamerané sú aj na zreálnenie daňovej amortizácie majetku, odstránenie daňových prekážok reorganizácie podnikania a na odstránenie komparatívnych nevýhod Slovenska v oblasti dane z pridanej hodnoty.

Podľa prezidenta Slovenskej asociácie finančníkov Andreja Révaya Daňový manifest zahŕňa vybrané opatrenia, ktoré by priniesli výrazné zlepšenie slovenského daňového prostredia už v blízkom čase. "Chceme tak podnietiť odbornú diskusiu v oblasti daní, aby sa opatrenia podarilo zakomponovať už v rámci aktuálne prebiehajúcich príprav novelizácií mnohých daňových zákonov," uviedol Révay.

Predsedníčka daňového výboru Americkej obchodnej komory na Slovensku Christiana Serugová uviedla, že organizácie sú si vedomé toho, že komplexná daňovo-odvodová reforma si vyžaduje vypracovanie dlhodobej koncepcie ekonomiky Slovenska, so stanovením priorít jej smerovania a následného nastavenia parametrov fiškálnej politiky, vrátane daňového systému. "Sme toho názoru, že k takémuto postupu bude mať Slovensko príležitosť využiť zdroje z Plánu obnovy EÚ - Next generation. Daňový manifest navrhuje opatrenia, ktoré môžu slovenskú ekonomiku pomôcť naštartovať," doplnila Serugová.

Tvorcovia manifestu majú pripravenú aj doplňujúcu dokumentáciu, ktorá vysvetľuje všetky navrhované opatrenia.