< sekcia Ekonomika

Organizácie žiadajú stiahnuť novelu zákona o ochrane prírody a krajiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Tvrdenie predkladateľov novely, že návrh prispieva k naplneniu národných a medzinárodných záväzkov z hľadiska zmiernenia dosahov zmeny klímy, je podľa nich účelové a ničím nepodložené.

Bratislava 16. septembra (TASR) - Viaceré slovenské organizácie zastupujúce zamestnávateľov, zamestnancov či obce a mestá nesúhlasia s novelou zákona o ochrane prírody a krajiny. Napísali preto premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO) a lídrom koaličných strán list. Organizácie žiadajú túto novelu stiahnuť z legislatívneho procesu. V liste upozorňujú, že ďalšie rozširovanie národných parkov spôsobí zníženie ťažby dreva, zníženie zamestnanosti v lesnom hospodárstve, výpadok daní z nehnuteľností a podielových daní, a ohrozí 1500 pracovných miest v drevospracujúcom priemysle.

Organizácie považujú za neakceptovateľné, aby návrh zákona, ktorým sa zavádza úplne nová filozofia správy a vlastníctva pozemkov na veľkej časti územia SR, bol predkladaný bez akejkoľvek relevantnej odbornej diskusie mimo štandardného legislatívneho procesu. Upozorňujú, že nebolo predložené ani zhodnotenie súčasného stavu, ani vyhodnotenie vplyvov navrhovanej legislatívy. Podľa nich má návrh zákona mnoho ďalších vecných a odborných nedostatkov a spôsobí mnoho praktických problémov.

Tvrdenie predkladateľov novely, že návrh prispieva k naplneniu národných a medzinárodných záväzkov z hľadiska zmiernenia dosahov zmeny klímy, je podľa nich účelové a ničím nepodložené. "Nepoznáme totiž žiadny medzinárodný záväzok SR, ktorý by ukladal previesť správu chránených území pod Štátnu ochranu prírody, respektíve Ministerstvo životného prostredia SR," napísali organizácie v liste.

Legislatíva podľa nich prinesie množstvo praktických problémov. Upozorňujú, že ďalšie rozširovanie národných parkov spôsobí zníženie disponibilnej ťažby dreva na štátnych pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach o takmer pol milióna metrov kubických (m3) pri 50-percentnej bezzásahovosti alebo 700.000 m3 pri 75-percentnej bezzásahovosti. Môže tiež ohroziť odhadom 1500 pracovných miest v drevospracujúcom priemysle, čo následne spôsobí výpadky daňových a odvodových príjmov. Keďže sa počíta s rušením zanikajúcich závodov a lesných správ, zníži sa i zamestnanosť v lesnom hospodárstve.

Ako zhrnuli organizácie, návrh považujú za nelogický, neprediskutovaný a poškodzujúci lesné hospodárstvo SR. "Naviac, vkladať deliacu hranicu medzi lesy v chránených územiach a lesy v ostatných územiach je zásadné nepochopenie významu lesov," podotkli organizácie s tým, že všetky lesy sú hodné ochrany.

Pod list sa podpísali Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Klub 500, Konfederácia odborových zväzov SR, Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Združenie miest a obcí Slovenska a Zväz spracovateľov dreva SR.