< sekcia Ekonomika

OTS: Stanovisko HIGH TATRAS TOWER k uverejnenému článku

TATRAS TOWER na Štrbskom Plese Foto: HIGH TATRAS TOWER

Stanovisko HIGH TATRAS TOWER k uverejnenému článku na portáli Aktuality.sk.

Bratislava 23. júla (OTS) - Stanovisko HIGH TATRAS TOWER k uverejnenému článku: https://www.aktuality.sk/clanok/5c1c8x6/pri-kolaudacii-kontroverznej-vyhliadkovej-veze-v-tatrach-zmizlo-muzeum-prokurator-protest-nepoda/

Investor vyhliadkovej veže TATRAS TOWER na Štrbskom Plese, spoločnosť HIGH TATRAS TOWER s.r.o., s porozumením vzal na vedomie závery preskúmavacej činnosti vykonanej zo strany prokuratúry Slovenskej republiky vo vzťahu k výstavbe veže TATRAS TOWER a má za to, že prokuratúra vyhodnotila vec v súlade s príslušnými právnymi predpismi a primerane aplikovala funkcie a zásady dozoru prokuratúry nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy. Uplatnenie upozornenia prokurátora bolo zo strany prokuratúry logicky a odborne vysvetlené, pričom spoločnosti HIGH TATRAS TOWER s.r.o. neprináleží predmetné rozhodnutie prokuratúry akokoľvek ďalej komentovať.Spoločnosť HIGH TATRAS TOWER s.r.o. si však dovoľuje opätovne verejne deklarovať svoj dlhodobo známy záväzok zachovať veži TATRAS TOWER náučno-vzdelávací charakter, zveľaďovať ho a vyvrátiť tak rôzne tendenčné a zavádzajúce medializované vyjadrenia, napríklad prednostu Okresného úradu v Poprade p. Bednára, o tzv. greenwashing-u (teda o predstieraní ekovýchovnej povahy celej stavby). Hoci spoločnosť HIGH TATRAS TOWER s.r.o. už vo februári 2021 zaslala pánovi prednostovi podrobný popis náučno-vzdelávacích prvkov TATRAS TOWER a pozvala ho na stretnutie za účelom ich osobného odprezentovania, pán prednosta pozvanie neprijal, ani naň inak konštruktívne nereagoval. Medializované vyjadrenia p. Bednára vo vzťahu k veži TATRAS TOWER tak vnímame ako značne subjektívne, zaujaté a skresľujúce reálny charakter veže TATRAS TOWER a jej edukačných atrakcií. Rovnako bez akejkoľvek odozvy ostalo aj pozvanie na stretnutie adresované vo februári 2021 riaditeľovi Správy TANAP-u p. Majkovi a ponuka na spoluprácu za účelom dodania doplňujúcich podkladov pre múzeum TANAP-u v priestoroch veže TATRAS TOWER. Aj napriek tomuto odmietavému postoju Správy TANAP-u pretrváva záujem a vôľa spoločnosti HIGH TATRAS TOWER s.r.o. naplniť svoj zámer zriadiť vo veži TATRAS TOWER reprezentatívne múzeum TANAP-u.


Spoločnosť HIGH TATRAS TOWER

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.