< sekcia Ekonomika

OZ KOVO sa zapojí do kampane na podporu kolektívneho vyjednávania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa odborárov je na Slovensku najväčším problémom vyjednávanie len na podnikovej úrovni, ako aj nízke pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami.

Bratislava 26. septembra (TASR) - Odborový zväz (OZ) KOVO sa zapojí do európskej kampane na podporu kolektívneho vyjednávania. Spustila ju federácia združujúca európske odborové zväzy IndustriAll. Podľa odborárov je na Slovensku najväčším problémom vyjednávanie len na podnikovej úrovni, ako aj nízke pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami.

Kampaň má zabezpečiť lepšie pracovné podmienky zamestnancov, odštartovala vo štvrtok a trvať by mala do marca 2020. "Chceme propagovať výhody kolektívneho vyjednávania v celej Európe nielen pre pracovníkov, ale aj pre hospodárstvo a spoločnosť ako celok. Je to teraz dôležité najmä preto, lebo nová Európska komisia vyjadrila záujem zaradiť vyjednávanie späť do európskej agendy," uviedol v stanovisku pre médiá generálny tajomník IndustriAll Europe Luc Triangle.

Cieľom kampane je aj poukázať na problémy, ktorým čelí kolektívne vyjednávanie v rôznych krajinách, a hľadať ich riešenia. "OZ KOVO práve v tomto období predkladá nové návrhy kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa alebo ich dodatky. V roku 2019 - 2020 budeme vyjednávať novú kolektívnu zmluvu pre hutnícky a strojárenský priemysel. V odvetví sklárskeho a elektrotechnického priemyslu či bytového hospodárstva a služieb budeme vyjednávať len mzdové časti. Takisto na podnikovej úrovni vyše 380 základných organizácií spadajúcich pod OZ KOVO bude predkladať návrhy nových kolektívnych zmlúv alebo dodatkov," priblížila podpredsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková s tým, že primárnou požiadavkou zamestnancov je každoročne rast miezd.

Na Slovensku je podľa nej najväčším problémom kolektívneho vyjednávania to, že sa deje decentralizovane a uskutočňuje sa väčšinou na podnikovej úrovni. "V krajinách západnej Európy je vyjednávanie prísne centralizované, to znamená, že sa vyjednávajú odvetvové alebo sektorové kolektívne zmluvy pre všetky podniky. Vďaka tomu sa neprehlbujú rozdiely medzi mzdami a pracovnými podmienkami v jednotlivých podnikoch," uviedol OZ KOVO.

Podľa odborárov by sa preto malo posilniť odvetvové kolektívne vyjednávanie. Druhým veľkým problémom je nízke pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami, niekde len v 25 % prípadov, čo znamená, že len malého percenta zamestnancov sa týkajú výhody vyrokované v kolektívnom vyjednávaní. Preto sa OZ KOVO podľa Benedekovej zamýšľa aj nad tým, ako zvýšiť pokrytie kolektívneho vyjednávania, a tým aj organizovanosť v odboroch.