< sekcia Ekonomika

OZ žaluje MOL, žiada pre malých akcionárov Slovnaftu doplatok

Pohľad na rafinériu Slovnaft v Bratislave Foto: TASR/Štefan Puškáš

Občianske združenie sa pred vytesnením minoritných akcionárov zo spoločnosti Slovnaft stalo akcionárom Slovnaftu, keď kúpilo desať akcií spoločnosti.

Bratislava 4. augusta (TASR) – Občianske združenie (OZ) Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti Slovnaft podáva žalobu na maďarskú petrochemickú firmu MOL, ktorá vlani vytesnila minoritných akcionárov rafinérie Slovnaft. OZ chce na súde dosiahnuť zvýšenie ceny, ktorú MOL za akcie Slovnaftu malým akcionárom zaplatil. Podľa poradcov občianskeho združenia, ktorí skúmali finančné správy Slovnaftu, by mal MOL dorovnať malým akcionárom 300 eur za akciu. Kúpna cena bola pritom stanovená na 85 eur.

Občianske združenie sa pred vytesnením minoritných akcionárov zo spoločnosti Slovnaft stalo akcionárom Slovnaftu, keď kúpilo desať akcií spoločnosti. "Občianske združenie tak urobilo preto, aby došlo k jeho vytesneniu a aby tu bol aspoň jeden minoritný akcionár, ktorý podá na súd žalobu o preskúmanie primeranosti protiplnenia za akcie a bude sa domáhať súdnej ochrany práv všetkých vytesnených minoritných akcionárov Slovnaftu," uviedlo OZ v písomnom stanovisku.

Na Slovensku náklady konania o preskúmanie primeranosti protiplnenia za akcie idú na ťarchu malého akcionára, čo je prekážka pre uplatnenie práva na súde. "Pri vytesnení malých akcionárov je proti svojej vôli vytesnený malý akcionár nútený znášať náklady konania o preskúmanie primeranosti protiplnenia za akcie a zaplatiť tým vyšší súdny poplatok, čím viac ho hlavný akcionár v spolupráci so znalcom 'podvedie' pri stanovení výšky protiplnenia za akcie, keďže výška súdneho poplatku sa odvíja od výšky žalovanej sumy," povedal Dušan Mihaleje, partner advokátskej kancelárie VIVID LEGAL. Poplatky sa podľa neho zvýšia aj o náklady na vypracovanie znaleckého posudku hodnoty akcií.

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Slovnaft schválilo prevod akcií minoritných akcionárov na spoločnosť MOL Nyrt vlani v októbri. Jediným akcionárom bratislavskej rafinérie, ktorá je najväčším predajcom palív na Slovensku, sa tak stala medzinárodná ropná a plynárenská skupina MOL. Tá dovtedy kontrolovala 98,72-percentný podiel Slovnaftu. Odkupná cena za akciu bola odsúhlasená spolu s podmienkami realizácie výkupu Národnou bankou Slovenska.