< sekcia Ekonomika

P. Mihók: Euro býva rozhodujúcim jazýčkom na váhach pre investorov

Na snímke predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók. Foto: TASR/Pavol Zachar

Prijatie eura malo podľa neho výrazne pozitívny vplyv na slovenskú ekonomiku a Slovensko sa jednoznačne zatraktívnilo pre zahraničných investorov.

Bratislava 16. júna (TASR) - Prijatím stanoviska Európskej komisie k pripravenosti Slovenska zaviesť euro k 1.1.2009 sa zavŕšil proces prípravy jeho vstupu do eurozóny. Podľa predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Petra Mihóka bolo stanovisko ocenením výkonnosti slovenskej ekonomiky a jej pozitívneho výhľadu na najbližšie roky, ako aj hodnotením rozpočtovej politiky vlády, ktorá dokázala správnym nastolením parametrov splniť maastrichtské kritériá.

Ako ďalej uviedol pre TASR, rozhodnutie EK patrí k najdôležitejším míľnikom v novodobej histórii Slovenska, hneď po jeho vstupe do Európskej únie (EÚ). Za jednoznačné pozitívum považuje Mihók skutočnosť, že tak ako v prípravnom procese na prijatie spoločnej meny, tak aj neskôr po jej zavedení to znamenalo urýchliť mnohé reformy najmä v ekonomickej oblasti. Prijatie eura malo podľa neho výrazne pozitívny vplyv na slovenskú ekonomiku a Slovensko sa jednoznačne zatraktívnilo pre zahraničných investorov. Potvrdilo sa to podľa šéfa SOPK najmä pri rozhodovaní kľúčových investorov, keď práve skutočnosť, že domácou menou je euro, bola tým "príslovečným jazýčkom" na váhach.

SOPK, ako zdôraznil jej predseda, sa aktívne zúčastnila na príprave podnikateľskej sféry, ale aj obyvateľstva množstvom informačných aktivít ako na celoštátnej, tak aj regionálnej úrovni. "Zavedenie spoločnej európskej meny považujem aj s odstupom takmer desiatich rokov za správne rozhodnutie a jej výhody ako pre podnikateľov, tak aj občanov vysoko prevažujú nad nevýhodami," zdôraznil Mihók.