Quantcast
< sekcia Ekonomika

POLÁČEK:Platby súvisiace s G-komponentom odporujú súdnemu rozhodnutiu

Ilustračné foto Foto: TASR

V zmysle verdiktu je podľa neho neprípustné, aby distribučné spoločnosti aj naďalej vyberali G-komponent od tých výrobcov elektriny, ktorí neuzavreli platnú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy.

Vyhne 13. októbra (TASR) - Akékoľvek zasielanie faktúr či zápočty pohľadávok na tzv. G-komponent odporujú rozhodnutiu Ústavného súdu (ÚS) SR a je potrebné ich rázne odmietnuť. Vyplýva to z vyjadrení Pavla Poláčeka, partnera advokátskej kancelárie Semančín Poláček, s. r. o., prezentovaných na konferencii Energofórum 2016 (elektrina), ktorá sa dnes a v piatok (14. 10.) koná vo Vyhniach.

"Čo je zaujímavé, že napriek tomu, že rozhodnutie bolo vydané, je všeobecne záväzné a teda sme ho všetci povinní dodržiavať, tak všetko funguje ako predtým. Distribučné spoločnosti vystavujú faktúry, výrobcovia by ich mali uhrádzať, tí ich vracajú," priblížil Poláček. Podľa jeho slov sa teda po rozhodnutí ústavného súdu "v podstate nič nezmenilo".

V zmysle rozhodnutia ÚS SR je podľa neho neprípustné, aby distribučné spoločnosti aj naďalej vyberali G-komponent od tých výrobcov elektriny, ktorí nemajú uzavretú platnú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy.

Ustanovenie paragrafu 26 odseku 23 cenovej vyhlášky nie je podľa jeho názoru možné vykladať oddelene od rozhodnutia ústavného súdu. Odôvodnenie rozhodnutia ÚS SR totiž poskytuje podrobné výkladové pravidlá a právne závery, ktoré je potrebné v plnom rozsahu dodržiavať a zohľadniť pri ďalšej aplikácii spomínaného ustanovenia.

Podľa Poláčeka je v tejto súvislosti namieste uviesť, že rozhodnutie ÚS SR sa týka aj platieb, ktoré boli uhradené v minulosti.

Príslušná časť cenovej vyhlášky, ktorú ústavný súd vyhlásil za neústavnú, je podľa neho totiž neústavná od počiatku. Zdôraznil, že platby za G-komponent, ktoré boli vyžadované a uhrádzané na základe takejto neústavnej vyhlášky nemajú právny základ a je možné ich žiadať späť.

Poláček pripomenul, že spor o ústavnosť G-komponentu sa začal v marci 2014, kedy na ÚS SR podala skupina 45 poslancov Národnej rady SR návrh na začatie konania o neústavnosti ustanovení cenovej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktoré predmetnú platbu zaviedli. ÚS SR 22. júna 2016 rozhodol, že časť vyhlášky ÚRSO o G-komponente je protiústavná.