< sekcia Ekonomika

Parlament súhlasí s ukončením bilaterálnych investičných zmlúv

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Predložený návrh predstavuje implementáciu rozsudku Súdneho dvora EÚ zo 6. marca 2018 vo veci Achmea proti Slovenskej republike (rozhodnutie Achmea).

Bratislava 9. júla (TASR) - Bilaterálne investičné dohody o ochrane a podpore investícií uzavreté vzájomne medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ) sa s definitívnou platnosťou ukončia. Odstráni sa tak rozpor bilaterálnych zmlúv s právom EÚ. Dohodu o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi EÚ vo štvrtok odsúhlasila Národná rada (NR) SR.

Predložený návrh predstavuje implementáciu rozsudku Súdneho dvora EÚ zo 6. marca 2018 vo veci Achmea proti Slovenskej republike (rozhodnutie Achmea). Súdny dvor EÚ rozhodol, že systém arbitráží medzi investorom a štátom, tak ako je zavedený prostredníctvom bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých vzájomne medzi členskými štátmi EÚ, je nekompatibilný s právom EÚ. Všetky členské štáty Únie sú povinné vyvodiť dôsledky vyplývajúce z tohto rozhodnutia.

Uzavretím dohody by malo dôjsť k ukončeniu väčšiny bilaterálnych zmlúv. V dôsledku toho už nebude možné iniciovať ďalšie rozhodcovské konania medzi investorom z jedného členského štátu EÚ a iným členským štátom EÚ. "Prípadné budúce spory investora z jedného členského štátu EÚ a druhého členského štátu EÚ, ktoré vzniknú po ukončení platnosti bilaterálnych zmlúv, budú riešené už len pred národnými súdmi tohto druhého členského štátu EÚ a podľa jeho národnej legislatívy, prípadne inými mimosúdnymi mechanizmami riešenia sporov, ktoré sa momentálne diskutujú na pôde Európskej komisie," priblížil rezort financií v dôvodovej správe.

Podpis dohody bol schválený vládou SR 12. februára tohto roka a podpísaná bola 5. mája 2020. Po podpise sa dohoda znovu predložila vláde na vyjadrenie súhlasu s ratifikáciou. Odsúhlasila ju v júni tohto roka.

Dohoda upravuje ukončenie bilaterálnych zmlúv, úpravu nárokov uplatnených na základe bilaterálnych zmlúv v ukončených a nových arbitrážach, práva a povinnosti investorov a členských štátov EÚ v prebiehajúcich arbitrážach a záverečné ustanovenia. Zahŕňajú depozitár dohody, predbežné uplatňovanie dohody, riešenie sporov či nadobudnutie platnosti.

Dohoda je medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb podľa Ústavy SR. Na jej vykonanie nie je potrebný zákon a má prednosť pred zákonmi SR. Tento návrh zmluvy sa teda predkladá NR SR na vyslovenie súhlasu a prezidentke SR na schválenie.