Quantcast
< sekcia Ekonomika

Plán obnovy ráta so znížením emisií o 2,6 milióna ton CO2 ročne

Foto: TASR/Tomáš Halász

Podpora z Plánu obnovy nebude mať priamy prienik s pomocou poskytovanou v rámci Modernizačného fondu a projekty sa tak nebudú môcť uchádzať o podporu aj v tomto fonde.

Bratislava 9. marca (TASR) – Príspevok na dekarbonizáciu priemyslu vo výške 350 miliónov eur by mal do roku 2026 zaistiť zníženie emisií ekvivalentu oxidu uhličitého (eqCO2) minimálne o 2,6 milióna ton ročne. Firmy budú mať možnosť sa uchádzať o peniaze na spolufinancovanie dekarbonizácie svojich prevádzok najneskôr v druhom alebo treťom štvrťroku budúceho roka. Vyplýva to z materiálu Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý Ministerstvo financií (MF) SR posunulo do medzirezortného pripomienkového konania.

"Investície budú využité na kompenzáciu časti investičných nákladov potrebných na realizáciu opatrení prinášajúcich redukciu skleníkových plynov v sektoroch, ktoré sa na ich tvorbe podieľajú významným objemom, prípadne majú vysoký potenciál ich znižovania prostredníctvom zavádzania čistejších výrobných technológií," uviedol rezort financií v materiáli zverejnenom na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.

MF ráta s tým, že podniky majú vo svojich investičných zásobníkoch aj projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie emisií z produkcie a procesov. Existujúca ponuka financovania však podľa rezortu nie vždy dokáže firmám poskytnúť finančné podmienky, pri ktorých by realizácia takýchto projektov mala aj ekonomicko-finančné opodstatnenie.

Ministerstvo sa návrhom usiluje o maximálnu možnú mieru zníženia emisií skleníkových plynov v priemysle vzhľadom na celkovú alokovanú čiastku 350 miliónov eur. Chce preto podporiť projekty, ktorých cena za tonu ročného poklesu emisií skleníkových plynov neprekročí 444 eur. Strop financovania projektov z Plánu obnovy by mal byť podľa návrhu 30 % z celkových nákladov na investíciu.

Podpora z Plánu obnovy nebude mať priamy prienik s pomocou poskytovanou v rámci Modernizačného fondu a projekty sa tak nebudú môcť uchádzať o podporu aj v tomto fonde. Kritériom na poskytnutie financií bude aj ponúknutá výška spoluúčasti zo strany žiadateľa. Materiál predpokladá vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov znižovania emisií najneskôr počas druhého až tretieho štvrťroka 2022.

Okrem projektov na dekarbonizáciu priemyslu ráta plán obnovy aj s ukončením ťažby hnedého uhlia na Hornej Nitre a s odstavením elektrárne v Novákoch. Financovanie tohto projektu je však zabezpečené z už existujúcich zdrojov EÚ, najmä z Fondu na spravodlivú transformáciu. V legislatívnej oblasti by znižovaniu emisií v priemysle mala pomôcť aj novelizácia zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania.