Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. november 2023
< sekcia Ekonomika

Plán vlády v oblasti investícií, stavebníctva a dopravy je ambiciózny

Na snímeke Pavol Kováčik, prezident ZSPS Foto: ZSPS

Zväz víta záväzok vlády rekodifikovať stavebnú legislatívu a zefektívniť prípravu realizácie stavieb a investičných zámerov, pričom základom rekodifikácie má byť nový stavebný zákon.

Bratislava 26. apríla (TASR) – Programové vyhlásenie vlády je v oblasti investícií, stavebníctva a dopravy komplexné a ambiciózne. Myslí si to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. Ako uviedol pre TASR, program obsahuje prakticky všetky požiadavky a návrhy, ktoré ZSPS predložil stranám vládnej koalície.

Zväz víta záväzok vlády rekodifikovať stavebnú legislatívu a zefektívniť prípravu realizácie stavieb a investičných zámerov, pričom základom rekodifikácie má byť nový stavebný zákon. „Vítame dôraz na zodpovednosť osôb vo výstavbe za kvalitu a bezpečnosť stavieb, po ktorej už dlhší čas voláme. Urýchleniu a sprehľadneniu povoľovacieho procesu pomôže aj úplná digitalizácia stavebného konania, ktorú chce nový kabinet stihnúť do novembra 2021,“ vysvetlil Kováčik. Samotný termín digitalizácie stavebníctva však považuje zväz za problematický.

Zväz vyzdvihuje aj zámer motivovať aktérov povoľovacích procesov na konštruktívnu participáciu a víta posilnenie pozície projektanta i jeho zodpovednosti. Plán zrušenia stavebných úradov a posilnenia pozície špecializovaných okresných úradov a Slovenskej stavebnej inšpekcie však bude podľa Kováčika narážať na odpor zástupcov samospráv, ktorí sa stavebných úradov vzdať nechcú.

V oblasti bytovej výstavby zväz pozitívne hodnotí záväzok, že vláda zvýši publicitu a atraktivitu nájomného bývania, aj fakt, že bude pripravená nová právna úprava nájomného vzťahu medzi majiteľom a nájomcom.

„Pri prestavbe štátnych kancelárskych budov na byty sme však skeptickí. Z praxe vieme, že väčšina kancelárskych budov je pre rekonštrukciu na byty nevhodná, resp. náklady na takúto rekonštrukciu sú vyššie, ako pri zbúraní pôvodnej budovy a výstavby bytového domu,“ okomentoval Kováčik plány vlády v kontexte prehodnotenia využívania štátnych nehnuteľností.

Ako dodal Kováčik, v oblasti dopravnej infraštruktúry a jej výstavby považuje zväz za dôležitý záväzok vlády zlepšiť starostlivosť o existujúcu železničnú a cestnú infraštruktúru, ktorá je dlhodobo podfinancovaná a zanedbaná. Dôležitým podľa neho bude dokument Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 a naň nadväzujúci Investičný plán prioritných projektov jednotlivých oblastí dopravy. „ZSPS dlhodobo volal po dlhodobom záväznom pláne výstavby dopravnej infraštruktúry, na ktorý sa môžu projektanti alebo stavebné firmy technologicky, výrobnými a personálnymi kapacitami pripraviť,“ zdôraznil Kováčik.

ZSPS však v programovom vyhlásení vlády považuje celkový zámer elektronizácie stavebníctva nad rámec digitalizácie povoľovacích procesov za nejasný. „Okrem zámeru zavedenia virtuálnych databáz majetku chýba širšia implementácia BIM (Building Information Modeling) v príprave a výstavbe stavieb nielen dopravnej infraštruktúry, čo okrem iného bude v zmysle smerníc EU povinnosťou od roku 2023 u nadlimitných stavieb,“ uzavrel Kováčik.