< sekcia Ekonomika

Najviac platobných rozkazov na Slovensku bolo vlani v stavebníctve

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti FinStat, ktorá na základe údajov zo súdnych rozhodnutí na webe ministerstva spravodlivosti vyhodnocovala 89.614 platobných rozkazov.

Bratislava 20. apríla (TASR) – So schopnosťou platiť svoje pohľadávky majú na Slovensku najväčšie problémy spoločnosti pôsobiace v stavebníctve. Najviac platobných rozkazov sa totiž v roku 2014 a začiatkom tohto roka vydalo na firmy podnikajúce práve v tomto odvetví. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti FinStat, ktorá na základe údajov zo súdnych rozhodnutí na webe ministerstva spravodlivosti vyhodnocovala 89.614 platobných rozkazov.

Priemerný počet vydaných rozkazov od januára 2014 do januára 2015 je 6363 za mesiac. Najvyššie hodnoty boli do mája 2014, keď bol ich počet od 7348 do 7960. Potom začali mierne klesať, až sa v auguste zastavili na 5535 rozkazoch. Do októbra stúpal ich počet na 6552 rozkazov a odvtedy má klesajúcu tendenciu. Nízky počet v posledných mesiacoch je podľa FinStatu spôsobený tým, že ešte stále pribúdajú a nie sú všetky zverejnené.

Mesačne boli vydané platobné rozkazy v priemernej sume 9,4 milióna eur. V máji spôsobil veľký nárast rozkaz v hodnote viac ako 9,3 milióna eur, ktorý bol najvyšší za celé obdobie. Navrhovateľom bola spoločnosť CEE Investments a odporcom firma Merces. Druhý najvyšší platobný rozkaz v hodnote vyše 7,7 milióna eur navrhla v októbri ZSE Energia, odporcom bola spoločnosť Slovakia Steel Mills.

Z 13.383 vydaných platobných rozkazov, ktoré obsahujú údaje o sídle odporcu, ich bolo jednoznačne najviac v Bratislavskom kraji, a to 23 %. Pri najväčšom počte rozkazov 333 figuroval ako navrhovateľ Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) v celkovej sume 141.000 eur. Rozdiel medzi množstvom platobných rozkazov v ostatných krajoch je veľmi malý. Druhý najvyšší počet je v Banskobystrickom kraji, najmenej vydaných rozkazov bolo v Trnavskom kraji (10 %).

Najvyšší počet rozkazov z celkového počtu 13.751 obsahujúcich údaje o odvetví odporcu je v stavebníctve, konkrétne 2511. Najviac nesplatených pohľadávok je práve v tomto sektore. Odvetvím s druhým najvyšším počtom platobných rozkazov, 1673, je maloobchod. Viac ako 1000 rozkazov bolo vydaných ešte v doprave a logistike, cestovnom ruchu, gastre a voľnom čase. Najmenej rozkazov bolo v odvetviach hazard, telekomunikácie a automobilový priemysel.

Firmou, ktorá je v platobných rozkazoch najčastejšie uvedená ako odporca, je Logistics pôsobiaca v maloobchode s 52 rozkazmi. Suma všetkých jej rozkazov, necelých 48.000 eur, je však najnižšia spomedzi ostatných. Najvyšší súčet všetkých platobných rozkazov viac ako 1,9 milióna eur má Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Značná časť tejto sumy je tvorená jedným rozkazom vo výške 1,5 milióna eur.