< sekcia Ekonomika

Plavba cez Vodné dielo Gabčíkovo bude do polovice januára obmedzená

Na archívnej snímke ľavá plavebná komora na Vodnom diele Gabčíkovo. Foto: TASR - Marko Erd

Pravá plavebná komora je aktuálne vypustená, keďže je v rámci projektu modernizovaná ako prvá v poradí.

Bratislava 11. septembra (TASR) – Plavba cez Vodné dielo Gabčíkovo bude do polovice januára v obmedzenom režime. Informovala o tom Simona Holovič z kancelárie generálneho riaditeľa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba.

Spresnila, že z dôvodu modernizačných prác na projekte Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo bude plavba cez stupeň Gabčíkovo v termíne od 28. septembra 2020 do 17. januára 2021 cyklicky zastavovaná na deväť hodín denne. Obmedzenie sa týka pracovných dní v čase od 8.00 do 17.00 h. Výnimku tvoria dva týždne počas vianočných sviatkov od 19. decembra 2020 do 3. januára 2021. Mimo spomínanej výluky bude ľavá plavebná komora v prevádzke. Pravá plavebná komora je aktuálne vypustená, keďže je v rámci projektu modernizovaná ako prvá v poradí.

Podčiarkla, že jednou z kľúčových častí európskeho projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo je aj sanácia podložia a sanácia priesakov na vtokovom objekte oboch plavebných komôr. Ako uviedol generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Vladimír Kollár, výluka v plavbe je nevyhnutná z dôvodu bezpečnosti prác pod vodnou hladinou a z dôvodu dodržania technologického postupu prác.

„Zvolený technologický postup vyžaduje, aby sa práce vykonávali potápačmi v takzvanej pokojnej vode, teda bez prúdenia, ktoré v tomto mieste vzniká pri plnení plavebných komôr. Keďže tento vtokový objekt slúži aj na napúšťanie ľavej plavebnej komory, bolo nevyhnutné nájsť spôsob, ako zabezpečiť vhodné podmienky. Za obmedzenia v plavebnej prevádzke sa chceme vopred ospravedlniť, veríme však, že vyšší komfort plavby po modernizácii oboch komôr pocítia aj kapitáni a posádky lodí," dodal Kollár.

Uzavrel, že koncom októbra 2020 bude takto nastavený plavebný režim prehodnotený a v prípade potreby budú dĺžky denných výluk upravené. O prípadných zmenách bude podnik Vodohospodárska výstavba v predstihu informovať.