< sekcia Ekonomika

PMÚ SR schválil koncentráciu Grafobal Group, BVS a Infra Services

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Medzi úradom a oznamovateľmi koncentrácie však vznikol spor, pokiaľ ide o presný dátum vzniku koncentrácie.

Bratislava 6. septembra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej spoločnej kontroly firiem Grafobal Group development, za ktorou stoji podnikateľ Ivan Kmotrík, a Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) nad spoločnosťou Infra Services. TASR o tom informoval PMÚ SR.

Medzi úradom a oznamovateľmi koncentrácie však vznikol spor, pokiaľ ide o presný dátum vzniku koncentrácie. "Keďže vyriešenie tohto sporu nemá vplyv na vecné posúdenie dopadu koncentrácie, úrad koncentráciu posúdil a sporné otázky sú predmetom ďalšieho prešetrovania," spresnil PMÚ SR.

Z horizontálneho hľadiska nedochádza podľa úradu vo vzťahu k SR v dôsledku koncentrácie k žiadnym prekrytiam. Z nehorizontálneho hľadiska boli identifikované určité vertikálne prepojenia medzi aktivitami Infra Services v oblasti stavebných prác (vrátane budovania vodovodných a kanalizačných prípojok) a v oblasti facility managementu v SR ako potenciálneho vstupu pre aktivity skupiny Grafobal v oblasti výstavby (developmentu) nehnuteľností a prenájmu priestorov v nehnuteľnostiach pre administratívne alebo obchodné účely.

"Vzhľadom predovšetkým na to, že pred koncentráciou spoločnosť Infra Services poskytovala svoje služby primárne vnútroskupinovo, ako aj s ohľadom na rozsah pôsobenia skupiny Grafobal v oblasti výstavby (developmentu) a prenájmu nehnuteľností v SR, úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže," vysvetlil PMÚ SR. Koncentrácia podľa úradu značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť vo štvrtok (5. 9.).

Podnikateľ Ivan Kmotrík prostredníctvom svojej firmy Grafobal Group development nadobudol 20. mája 49-percentný podiel akcií v spoločnosti Infra Services, ktorá je dcérskou firmou BVS. Minoritný vlastník akcií v Infra Services deklaruje, že jeho prioritou je stabilizácia manažmentu spoločnosti a investície do modernizácie a rozširovania vodovodov a kanalizácie.

Kmotrík v máji uviedol, že sa nikdy netajil svojím záujmom investovať do "bratislavskej vody", ale do tohto momentu neboli tieto akcie na predaj. Rokovania, ktoré vyústili do vzájomnej dohody, trvali podľa neho niekoľko týždňov. Bratislavský magistrát pre TASR v máji reagoval, že zmeny v spoločnosti Infra Services istým spôsobom zoficiálnili to, čo sa dlhodobo verejne hovorilo.

Infra Services vznikla v roku 2007 ako dcérska spoločnosť BVS. Vykonáva činnosti, ktoré sa týkajú projektovania, realizácie a údržby vodovodných a kanalizačných sietí. Inštaluje vodomery, armatúry, vodné šachty či kanalizačné siete. Je developerom vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry. Jej kľúčovým partnerom je BVS, ktorá dodáva pitnú vodu viac než 700.000 domácnostiam v hlavnom meste a ďalším mestám a obciam na západnom Slovensku.