< sekcia Ekonomika

PMÚ uložil pokutu za neoznámenie zmeny kontroly nad Panta Rhei

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 2. 11. 2018.

Bratislava 12. novembra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR, odbor koncentrácií, uložil pokuty podnikateľovi J&T FINANCE GROUP SE (JTFG), Česká republika v celkovej výške 600.000 eur a Ladislavovi Bödőkovi (LB), Slovenská republika v celkovej výške 7571 eur.

Účastníci konania podľa rozhodnutia porušili zákon o ochrane hospodárskej súťaže tým, že neoznámili koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľa JTFG a LB nad podnikateľom Panta Rhei. Zákon tiež porušili tým, že vykonávali práva a povinnosti vyplývajúce z tejto koncentrácie predtým, ako bolo úradom o nej právoplatne rozhodnuté, pričom došlo k úplnej implementácii koncentrácie, to znamená k nadobudnutiu obchodného podielu v spoločnosti Panta Rhei zo strany podnikateľa JTFG a k následnému výkonu spoločnej kontroly účastníkov konania nad touto spoločnosťou.

Rozhodnutie vo veci, ako informoval PMÚ SR TASR, je konečné a úrad očakáva vykonanie nápravy vo forme dodatočného oznámenia predmetnej koncentrácie.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 2. 11. 2018.