Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 9. december 2023Meniny má Izabela
< sekcia Ekonomika

Protimonopolný úrad schválil koncentráciu českej a slovenskej skupiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Úrad preskúmal aj všetky do úvahy prichádzajúce alternatívy relevantných trhov, pokiaľ ide o vertikálny vzťah, a dospel k záveru, že ani v tomto prípade nedochádza k súťažným obavám.

Bratislava 27. augusta (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR 24. augusta schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly českého podnikateľa Geosan investiční, a. s., Kolín, nad podnikateľom Váhostav-SK, a. s., Bratislava. Informovala o tom hovorkyňa úradu Adriana Oľšavská. Rozhodnutie podľa nej nadobudlo právoplatnosť 25. augusta.

"Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia," spresnila.

Úrad podľa nej dospel k záveru, že ani pri najužšom možnom geografickom vymedzení trhu (územie SR) nedochádza k súťažným obavám týkajúcim sa horizontálneho prekrytia. Úrad preskúmal aj všetky do úvahy prichádzajúce alternatívy relevantných trhov, pokiaľ ide o vertikálny vzťah, a dospel k záveru, že ani v tomto prípade nedochádza k súťažným obavám.

PMÚ podľa Oľšavskej zistil, že v súčasnosti sa aktivity účastníkov koncentrácie tovarovo horizontálne prekrývajú len v oblasti výstavby inžinierskych stavieb, pričom skupina Geosan v tejto oblasti v SR nepôsobila a skupina Váhostav-SK sústredila svoju činnosť hlavne v SR. Úrad ďalej zistil, že účastníci koncentrácie sa, vzhľadom na odlišné geografické zameranie pôsobnosti, nestretávali v tendroch alebo vo verejných obstarávaniach ani samostatne, ani ako členovia združenia.

Spoločnosť Geosan podniká predovšetkým na území Českej republiky v oblasti stavebných činností. Svoju činnosť vyvíja prostredníctvom dcérskych spoločností, najmä v oblasti stavebných služieb (bytová, občianska a priemyselná výstavba, výstavba inžinierskych stavieb), služieb sanácie starých ekologických záťaží, dodávok a montáže oceľových konštrukcií, opláštení a striech budov, ako aj v oblasti výstavby nehnuteľností. Spoločnosť Geosan a ani jej dcérske spoločnosti nepodnikajú na území SR v oblasti stavebníctva.

Váhostav patrí do skupiny Váhostav-SK, ktorá je aktívna v oblasti stavebných činností. Svoju činnosť vyvíja prostredníctvom dcérskych spoločností na území SR, najmä v oblasti stavebných služieb, výroby prefabrikátov na účely stavebníctva a výroby asfaltových zmesí.