< sekcia Ekonomika

Po Slovensku začala riešiť stáčanie odometrov aj Česká republika

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Česká republika v tejto oblasti zásadne zaostáva. Iba pred niekoľkými dňami Senát ČR prijal novelu zákona, ktorá postavila stáčanie odometrov mimo zákon.

Bratislava 27. augusta (TASR) - V riešení problematiky stáčania odometrov je Slovensko pred Českou republikou a aj pred väčšinou štátov Európskej únie. Prijatím nového zákona o cestnej premávke a vytvorením centrálneho registra prevádzkových záznamov sa pripojilo k lídrom boja proti stáčaniu odometrov Belgicku a Holandsku.

Česká republika v tejto oblasti zásadne zaostáva. Iba pred niekoľkými dňami Senát ČR prijal novelu zákona, ktorá postavila stáčanie odometrov mimo zákon.

"Je to prvýkrát, kedy štát jasne stanoví, že s odometrom sa nesmie manipulovať. Doterajší judikát Najvyššieho súdu, ktorý považoval stáčanie odometra za trestný čin podvodu pri škode presahujúcej 5000 českých korún, bol nedostatočný. Zákaz samozrejme nebude znamenať úplné potlačenie toho problému, ale bude mať významný preventívny dopad. Nebude už možné tvrdiť, že na odometri si každý môže nastaviť ľubovoľnú hodnotu, ako to dnes počúvame od firiem, ktoré manipulácie úplne beztrestne ponúkajú," uviedla generálna riaditeľka medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO Karolína Topolová.

Európsky parlament ešte v máji tohto roka prijal uznesenie, ktoré obsahuje odporúčania pre Európsku komisiu vo veci stáčania odometrov. Žiada v ňom Európsku komisiu o prijatie legislatívy, ktorá uloží štátom povinnosť prijímať právne, technické a tiež prevádzkové prekážky, ktoré obmedzia stáčanie. Má poskytnúť rámec pre tvorbu mechanizmov zberu údajov a umožniť ich medzinárodnú výmenu, teda štáty by mali rovnako ako Slovensko vytvoriť národné databázy pre zber údajov a tie by sa mali následne prepojiť. V tomto sa Európsky parlament zhoduje s viacerými odborníkmi. Bez celoeurópskej databázy, ktorá by ideálne zahŕňala údaje o nájazde vozidiel po celú dobu ich životného cyklu, nebude tento problém vyriešený.

Podľa Topolovej predpokladom fungujúcej európskej databázy by však malo byť vytvorenie systému evidencie stavu odometrov od výrobcov, servisov, poisťovní a ďalších subjektov, ako je tomu aj na Slovensku, vo všetkých členských štátoch.

Je podľa nej škoda, že sa aspoň základy tohto systému nepodarilo dostať už do spomínanej novely zákona v Českej republike. Pozitívne dôsledky prepojenia databáz na Slovensku dokladajú informácie z Technickej služby kontroly originality. Podľa nich sa podarilo za prvý polrok znížiť počet manipulácií pri dovozoch z Holandska o 31,34 %. Slovenský systém ODO-PASS si už teraz vymieňa dáta s Holandskom a Belgickom.