Quantcast
< sekcia Ekonomika

Počas koronavírusu sa výrazne zvýšil dopyt rakúskych firiem po úveroch

Dóm sv Štefana vo Viedni. Foto: PrtScr/Google Maps

Banky po počiatočných problémoch boli schopné schváliť mnohé firemné žiadosti o úvery a mohli tak spoločnosti podporiť počas krízy.

Viedeň 21. júla (TASR) - Kríza súvisiaca so šírením koronavírusu podľa rakúskej centrálnej banky (OeNB) výrazne zvýšila dopyt firiem o úvery, najžiadanejšie sú premosťovacie úvery a refinancovanie. Naproti tomu dopyt po financovaní investícií prudko klesol a prideľovanie úverov umožnili najmä štátne garancie. Výrazný prepad nastal aj v prípade spotrebných úverov pre súkromné osoby, stavebné úvery stagnovali.

Banky po počiatočných problémoch boli schopné schváliť mnohé firemné žiadosti o úvery a mohli tak spoločnosti podporiť počas krízy. "V 3. kvartáli 2020 sa očakáva pokračujúci, avšak len mierny vzostup dopytu po firemných úveroch," cituje agentúra APA z utorkovej správy OeNB.

Banky dokázali pokryť vysoký dopyt po úveroch a hospodárstvu tak poskytli potrebnú likviditu. Podstatnú úlohu pri tom zohrávali štátne záruky v rámci podporného balíka rakúskej vlády, ktoré umožnili schvaľovanie úverov s menej reštriktívnymi podmienkami. Spočiatku mali banky problémy najmä s organizačným rozdelením na viaceré podporné miesta a programy štátu, ktoré sa často a veľmi rýchlo menilo. Banky poukazovali najmä na komplexné a náročné procesy pri podávaní žiadostí a dlhé spracovanie. Časom sa však tieto procesy zlepšili.

Úverové podmienky sa v 1. polroku sprísnili, zvýšili sa najmä marže pri rizikových úveroch. Banky boli prísnejšie aj pri posudzovaní podmienok, napríklad požiadavkách na záruky.

V oblasti súkromného bankovníctva dopyt po stavebných úveroch v 2. kvartáli stagnoval, hoci od začiatku roka 2019 rástol. Dopyt po spotrebných a ďalších typoch pôžičiek sa výrazne znížil. Dôvodom bol pokles dôvery súkromných osôb a nižšie výdavky na tovar dlhodobej spotreby. Banky navyše v 2. kvartáli sprísnili úverové podmienky a marže, "čo bolo odôvodnené predovšetkým zmeneným hodnotením úverových rizík".

Vyššie riziko v úverovej oblasti sa prejavuje aj v odhadoch dôsledkov, ktoré majú nedobytné úvery na politiku bánk. Po rokoch bez výraznejšieho vplyvu nadobudli nedobytné úvery určitý význam v stratégii ponuky úverov a viedli k miernemu sprísneniu podmienok. Stavebných úverov pre súkromné osoby sa to však nedotklo. OeNB očakáva pokračovanie tohto trendu aj v druhej polovici roka.