< sekcia Ekonomika

Počet firiem a živnostníkov na Slovensku vlani vzrástol o viac ako 6 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Viac ako pätina z celkového počtu aktívnych malých a stredných podnikov mala v roku 2019 sídlo na území Bratislavského kraja.

Bratislava 22. marca (TASR) - Počet aktívnych firiem, živnostníkov a ďalších podnikateľských subjektov na Slovensku vlani vzrástol na 596.042, čo je medziročný nárast o 6,3 %. Podnikatelia pribudli vo všetkých krajoch Slovenska, no najväčší nárast, a to o osem percent, zaznamenali v Prešovskom kraji. Až 99,9 % z celkového počtu sú malé a stredné podniky do 250 zamestnancov, vyplýva zo Správy o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo hospodárstva SR.

Z celkového počtu podnikov bolo 96,9 % mikropodnikov s maximálne deviatimi zamestnancami, 2,4 % malých podnikov s desiatimi až 49 zamestnancami a 0,5 % stredných podnikov s počtom zamestnancov od 50 do 249. "Počet evidovaných veľkých podnikov dosiahol 671. Ich podiel predstavoval 0,1 %," uviedlo MH v materiáli.

Medziročne najviac, a to o 35.302, vzrástol počet mikropodnikov, malých podnikov pribudlo 373. Naopak, o 45 klesol počet stredných podnikov a počet veľkých podnikov sa tiež znížil, a to o deväť.

Počet malých a stredných podnikov, ktoré sú právnickými osobami, od roku 2009 každoročne rástol až na vlaňajších 246.353. Počet fyzických osôb – podnikateľov, naopak, postupne klesal, a to až do roku 2016, keď sa stabilizoval na úrovni tesne pod 350.000. Po krátkodobom ďalšom poklese počtu fyzických osôb – podnikateľov v roku 2018 na 330.377 subjektov, došlo v roku 2019 k nárastu o 5,6 % na hodnotu 349.018 subjektov.

Viac ako pätina z celkového počtu aktívnych malých a stredných podnikov (MSP) mala v roku 2019 sídlo na území Bratislavského kraja. Druhý najvyšší podiel MSP a to na úrovni 13,7 % bol evidovaný v Žilinskom kraji. Najmenej takýchto podnikov, a to 9,4 %, malo sídlo podnikania registrované v Trenčianskom kraji. Najväčší medziročný nárast MSP bol evidovaný v Prešovskom kraji, naopak najnižšiu dynamiku medziročného rastu zaznamenali MSP so sídlom na území Banskobystrického kraja, kde pribudlo 2254 podnikov, čo je rast o 4,5 %.