Quantcast
< sekcia Ekonomika

Počet osobných bankrotov vlani medziročne klesol takmer o štvrtinu

Na archívnej snímke zo 5. decembra 2018 sú banovky v hodnote 10, 20 a 50 eur. Foto: TASR/DPA

Z dlhodobých štatistík vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca roka 2021 zbankrotovalo 58.062 obyvateľov Slovenska.

Bratislava 11. januára (TASR) – Počet osobných bankrotov vlani medziročne klesol na 8641, čo je oproti roku 2020 s 11.249 osobnými bankrotmi medziročný pokles o 23,18 %. Počet osobných bankrotov sa znížil už druhý rok za sebou, v roku 2020 bol však pokles strmší - dosiahol až 30,42 percenta. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau.

"Na takomto výraznom prepade počtu osobných bankrotov v roku 2020 sa podieľala zmena konkurznej legislatívy, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2020 a ovplyvnila aj počty osobných bankrotov v roku 2021. Tá okrem iného sprísnila jednu z podmienok, za ktorých je možné žiadať o oddlženie formou konkurzu, a to že exekúcia musí trvať aspoň jeden rok," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková. Pripomenula, že zároveň nadobudol účinnosť aj zákon upravujúci postup ukončenia starých exekúcií. "Predpokladáme, že nárast počtu osobných bankrotov vplyvom pandemickej situácie a legislatívnych zmien sa prejaví v roku 2022," očakáva Marková.

Z dlhodobých štatistík vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca roka 2021 zbankrotovalo 58.062 obyvateľov Slovenska. Od roku 2006 do konca roka 2016 sa počty osobných bankrotov v jednotlivých mesiacoch rátali rádovo na desiatky alebo stovky. Po úprave zákona o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1. marca 2017 počet osobných bankrotov v roku 2017 vzrástol na 5239, čo je o 79,54 percenta viac ako za celé obdobie 2006 – 2016.

Zmena zákona sa však výraznejšie prejavila s odstupom času. Kým v roku 2017 bolo v jednom mesiaci priemerne vyhlásených 437 osobných bankrotov, v roku 2018 ich bolo už 1154 a v rekordnom roku 2019 až 1347. Ďalšia legislatívna zmena zákona, platná od začiatku roka 2020, podmienky oddlženia sprísnila, čo sa prejavilo od apríla, a aj preto už v roku 2020 priemerný počet vyhlásených bankrotov v jednom mesiaci výrazne klesol pod tisíc, a to na 937. V minulom roku v priemere mesačne zbankrotovalo 720 obyvateľov Slovenska.

Z celkového počtu 8641 osobných bankrotov, ktoré súdy vyhlásili v roku 2021, si oddlženie formou konkurzu zvolilo 8562 dlžníkov, pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo iba 79 dlžníkov. V roku 2021 bolo 8038 osobných bankrotov vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 603 zbankrotovaných dlžníkov predstavovali podnikajúce fyzické osoby.