< sekcia Ekonomika

Nájom pôdy by mal byť od roku 2015 pre mladého farmára prístupnejší

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo

Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. januára 2015, pretože Slovenský pozemkový fond (SPF) má totiž približne 75 % zmlúv, ktoré končia ku koncu roku 2014.

Bratislava 24. septembra (TASR) - Nájom pôdy by mal byť pre mladého, respektíve malého farmára od nového roku prístupnejší.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách predloženého Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Návrh na svojej schôdzi dnes prerokovala a schválila vláda SR.

Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. januára 2015, pretože Slovenský pozemkový fond (SPF) má totiž približne 75 % zmlúv, ktoré končia ku koncu roku 2014 a bolo by preto vhodné uplatniť zníženie prenajímania pôdy veľkým farmárom v prospech malých a mladých poľnohospodárov.

Ustanovenia novely zákona určujú hornú hranicu prenajímaného pozemku pre mladého poľnohospodára a poľnohospodára spĺňajúceho podmienky malého a mikro podniku na 28 hektárov (ha). MPRV zároveň s cieľom zvýšenia zamestnanosti zamýšľa túto hranicu výmery zvyšovať úmerne s počtom zamestnancov, a tým motivovať mladého a malého poľnohospodára, aby zamestnával viacej osôb.

Mladý poľnohospodár a poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého a mikro podniku sa bude podľa novely zákona musieť v nájomnej zmluve zaviazať, že na prenajatej ploche bude uskutočňovať špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo že do určitej doby dosiahne zaťaženosť živočíšnej výroby na úrovni 0,3 veľkej dobytčej jednotky (VDJ)/ha.

"V súčasnej platnej zákonnej úprave je zakotvené právo na uzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku pôvodnému nájomcovi, ak riadne a včas plní svoje záväzky. Toto právo je potrebné novými odsekmi obmedziť, aby boli vytvorené podmienky aj pre iné subjekty, ktoré nemajú možnosť dostať sa k poľnohospodárskym pozemkom, na ktorých by boli schopní začať alebo rozvinúť svoje podnikateľské zámery," zdôvodnil potrebu novely agrorezort.

Obmedzená disponibilita poľnohospodárskej pôdy, ktorú majú dlhodobo v prenájme etablované poľnohospodárske podniky, determinuje podľa MPRV zameranie mladých a malých poľnohospodárov na špecializovanú rastlinnú výrobu, pri ktorej sa dá aj na menších výmerách dosiahnuť ekonomická efektívnosť.

"Na druhej strane je však potrebné v primeranom rozsahu chrániť aj pôvodných nájomcov, ktorým nesmú prijaté opatrenia úplne znemožniť ich podnikanie, a preto je diferencovaný prístup k obmedzeniu prenajatých poľnohospodárskych pozemkov pre pôvodných nájomcov, ktorí majú v nájme 100 až 1000 ha najviac o 5 % a nad 1000 ha najviac o 10 % výmery," zdôraznil rezort pôdohospodárstva.

Podstatná časť pôdy na Slovensku je pri obhospodarovaní podľa šéfa MPRV SR Ľubomíra Jahnátka (nominant Smer-SD) v rukách veľkých poľnohospodárskych podnikov. Tie sa však zaoberajú predovšetkým tzv. ekonomicky únosnou produkciou, najmä v oblasti rastlinnej výroby - výrobou hustosiatych obilnín a energetických plodín.

"Nám do trhových fondov však chýbajú špeciality, ako je ovocie, zelenina. Máme tiež veľmi nízky podiel živočíšnej výroby. Rozhodli sme sa preto hľadať nejaký model, ktorý by trochu takúto pozíciu vyrovnal. Prišli sme s myšlienkou podpory mladých a malých poľnohospodárov, ktorí na to, aby vôbec mohli začať podnikať, musia sa dostať k pôde. Takíto poľnohospodári by sa mali v podnikaní zamerať hlavne na produkciu ovocia, zeleniny a na živočíšnu výrobu," zdôvodnil novelu po dnešnom rokovaní vlády Jahnátek.